Xu Hướng 3/2023 # Tả Ao Tiên Sinh Địa Lý. Huyệt Đế Vương (Hồi Long ) # Top 3 View | Hartford-institute.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Tả Ao Tiên Sinh Địa Lý. Huyệt Đế Vương (Hồi Long ) # Top 3 View

Bạn đang xem bài viết Tả Ao Tiên Sinh Địa Lý. Huyệt Đế Vương (Hồi Long ) được cập nhật mới nhất trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Huyệt Đế Vương- Và Đinh Tiên Hoàng Được Làm VươngĐINH BỘ LĨNH (Ất Dậu 925 – Kĩ Mão 979)

Tổ nhà Đinh, ông vốn họ Đinh, tên Hoàng, Bộ Lĩnh là tước quan của sứ quân Trần Lâm phong cho, quê ở động Hoa Lư, châu Đại Hoàng (nay là huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), con quan Thứ sử Châu Hoan (Nghệ An) về đời Dương Diên Nghệ là Đinh Công Trứ.

Cha mất sớm, ông theo mẹ là Đàm Thị về quê, nương thân với chú ruột là Đinh Dự, ở chăn trâu. có thầy địa lý Tàu sang nước ta, dõi theo long mạch đến Hoa Lư. Buổi tối thầy địa lý xem thiên văn, thấy có tia hào quang như dải lụa đỏ tự đầm nước bốc lên bắn thẳng vào sao Thiên Mã. Sáng hôm sau, thầy địa lý lần đến xem xét hồi lâu và đoán dưới đáy đầm tất có vật thiêng nên muốn thuê người bơi lặn giỏi xuống dưới đó xem sao. Nguyên là trong đầm đó, người ta đồn rằng bên dưới có chỗ rất thiêng, xưa nay chẳng ai dám bén mảng tới. Vì thế, thầy địa lý treo giải thưởng rất hậu cho người nào có gan lặn xuống để dòm xem. Họ Đinh bèn nhận lời ngay. Rồi ông lặn xuống đó, lấy tay sờ quanh, thấy có một con vật hình như con ngựa đứng dưới đáy đầm. Ông bèn trở lên báo cáo lại cho thầy địa lý biết. Thầy bảo ông lặn xuống chuyến nữa và đem theo một nắm cỏ non, nhử vào mồm ngựa xem nó thế nào. Ông lại cầm nắm cỏ xuống, đứng trước đầu ngựa để nhử, thấy nó há miệng ngoạm lấy nắm cỏ. Ông bơi lên báo cho biết, thầy địa lý gật đầu bảo: “Dưới đầm quả nhiên có ngôi huyệt quý”. Rồi thầy đưa ra một số bạc vàng bảo với ông rằng: “Nay hãy tạm thù lao một ít, sau này sẽ xin tặng thêm. Tôi cần phải trở về bản quốc mấy tháng rồi lại sang ngay, bấy giờ ta sẽ nói chuyên sau”. Lúc ấy tuy còn ít tuổi, nhưng ông rất thông minh. Nghe bọn khách nói chuyện với nhau, ông hiểu ngay là huyệt ở mồm ngựa, không còn hồ nghi gì. Đợi họ đi rồi, ông đem HÀI CỐT CHA lấy cỏ bao bọc xung quanh, rồi lặn xuống để vào mồm ngựa, Ong Thường nhóm họp bạn bè lấy lau làm cờ, tập trận đánh nhau, ông tỏ ra có tài chỉ huy. Lũ trẻ thường tôn Bộ Lĩnh làm chủ soái tổ chức nghi lễ đưa rước rất oai vệ. Kết bạn rất thân với Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ và Trịnh Tú. Bị người chú ghét đuổi đi, ông sang đầu quân trong đạo binh của sứ quân Trần Lâm ở Bố Hải Khẩu. Ít lâu, được Trần Lâm mến tài gả con cho, ông càng vững bước trên đường sự nghiệp.. Từ đó nhiều người phục tòng ông và tôn ông làm trại trưởng…và dám mổ trâu của chú để chiêu đại tướng sĩ tập trận, ĐINH BỘ LĨNH được thừa hưởng bộ BINH THƯ VÕ HỌC và 1 thanh bảo kiếm cũa cha đễ lại và huấn luyện các tướng sỹ đánh những trận thủy chiến . Không bao lâu, Trần Lâm mất, ông đem quân về giữ Hoa Lư, chiêu mộ hào kiệt, hùng cứ một phương, chống nhà Ngô và các sứ quân khác.Từ đó đánh đâu được đấy, gọi là Vạn Thắng Vương. Ông dẹp được 12 sứ quân, thống nhất dư đồ, lên làm vua, hiệu là Đinh Tiên Hoàng.đóng đô ở Hoa Lư đặt tên nước là Đại Cồ Việt Ông ở ngôi được 12 nam

Cách mấy năm sau, thầy địa lý đem xương bố ở Trung Quốc sang, tìm đến chỗ đầm ấy để mai táng. Nghe nói Đinh Bộ Lĩnh đã trở thành bậc anh tài cái thế, thủ hạ có hơn một nghìn người, thầy địa lý biết ngay là họ Đinh đã táng huyệt ấy rồi. Thấy uổng phí bao nhiêu công sức, thầy căm tức lắm, bèn đến bảo ông rằng: “Nghe nói ông đã được đất. Cái huyệt tuy đẹp, nhưng ngựa không có gươm thì không được tốt. Nay tôi tặng cho một thanh gươm, ông đem xuống treo ở cổ ngựa, như vậy thì ông sẽ dọc ngang trời đất, đánh đâu được đấy”. Đinh Bộ Lĩnh tin lời thầy địa lý bèn lặn xuống chỗ ngựa thần, lấy tay sờ cổ ngựa, để gươm vào đấy rồi bơi lên.

Ông ở ngôi 12 năm thì bị tên hầu cận là Đỗ Thích ám sát, con cả là Đinh Liễn cũng bị giết. Vì thầy địa lý dùng kế đánh lừa để gươm vào đầu ngựa, nên hai bố con ông mới thế.

Truyện mộ tổ ở Vịnh KiềuThượng thư (triều Mạc) Nguyễn Văn Huy là người xã Vịnh Kiều, huyện Đông Ngàn. Nguyễn Phúc Ngộ là ông nội, bình sinh hay làm việc thiện. Ông ngụ cư ở xã Đông Lâu, huyện Yên Phong, làm nghề nấu rượu. Bên cạnh nhà ông có một cây Bồ đề cổ thụ bị bão làm đổ. Ông mua cây ấy làm củi đun. Khi đào đến rễ cây, thấy ở dưới có một cái huyệt chôn bạc ước độ đôi ba thùng. Ông đem số bạc ấy về nhà cất giấu, rồi chuyển nhà đi nơi khác. Hai ba năm sau, một người Khách Trung Quốc đến lấy bạc, nhưng không thấy bạc đâu mà chỉ thấy một cái huyệt không. Người Khách hỏi những người lân cận, biết ông đã được số bạc ấy, bèn tìm đến nhà ông đưa ra một bản sấm cũ và nói rằng: -Tôi vì gia sản của tiên nhân lặn lội đến đây, không hay Trời đã cho ông rồi. Nay tôi định trở về nước, xin ông tư cấp cho một ít lộ phí, thì tôi được đội ơn ông nhiều lắm.Nguyên từ khi được số bạc ấy, ông đem về cất đi, không biết là bao nhiêu. Đến đây, ông xem bản sấm thì thấy số bạc ông được đúng như số bạc đã ghi ở trong bản sấm, không sai một ly. Ông bèn khoản đãi người Khách và bảo rằng: – Số bạc này chính là tôi bắt được, nhưng cứ để nguyên cất đi, không hề lấy một chút nào ra tiêu dùng. Số bạc ấy, vốn là di sản của nhà ông, thì tôi xin hoàn lại ông tất cả. Người Khách từ chối mà rằng: – Số bạc ấy tuy là di sản của nhà tôi, nhưng nay ông đước thì là của ông. Nếu ông có cho, thì tôi chỉ xin đủ tiền ăn đường về nước thôi. Còn việc ông hoàn cả, thì tôi không dám tuân mệnh. Ông nhất định không nghe. Người Khách lại nói: – Ông đã có lòng thành thì tôi xin lĩnh một nửa. Ông nói: – Tôi đây há không quý tiền bạc hay sao? Nhưng số bạc này không phải của nhà tôi. Trời chỉ sai tôi giữ cho ông, cho nên tôi phải cất đi để đợi ông. Vậy ông đừng từ chối nữa. Người Khách thấy ông kiên quyết như thế không dám trái ý, bèn lĩnh bạc ra về. Sau khi về nước, người Khách thường đem việc ấy kể cho mọi người cùng nghe. Một thày Địa lý nghe được câu chuyện, nói rằng: – Ít có người tốt bụng như thế, nay ta già rồi, giá ta còn trẻ thế nào ta cũng sang An Nam tìm cho nhà ấy một ngôi đất tốt để đền ơn. Người Khách khẩn khoản nhờ thầy giúp. Thầy Địa lý nói: – Ta có hai người học trò có thể sai đi được. Người Khách cùng hai người học trò đó sang An Nam. Bọn họ đến xã Vịnh Kiều hỏi thăm thì Phúc Ngộ đã mất từ năm trước rồi. Người Khách sắm một lễ phúng đem đến nhà ông cúng tế. Cúng xong ra đi, không biết đi đâu. Hơn hai tháng sau, người Khách lại đến bảo con ông rằng: – Tôi chịu ân đức của Tiên công, không biết lấy gì báo đáp. Nay tôi đem hai thày Địa lý giỏi sang tìm cho ngài một ngôi đất tốt để tạ ơn. Một ngôi kiểu quần sơn củng phục(Các núi chầu lại), có thể làm một đời Đế Vương. Một ngôi kiểu Cáo trục hoa khai(Phong tước nở hoa), có thể làm được một đời Phò mã. Trong hai ngôi ấy, ông thích ngôi nào? Con ông trả lời rằng: – Nhà tôi ở chỗ thôn quê bỉ lậu, dám đâu hy vọng những sự lớn lao ấy. Tôi chỉ mong có được một ngôi đất đời nào trong nhà cũng có văn nho mà thôi. Hai thày Địa lý nói rằng:– Nếu anh muốn như thế, thì ở làng ta đây đã có sẵn ngôi đất đó rồi, không phải đi tìm ở đâu nữa. Xét ngôi đất ấy, long mạch khởi từ xã Cẩm Chương đi lại, đến đầu làng Vĩnh Kiều thi nhô lên thành hai mô đất. Một mô hơi to và bằng phẳng. Một mô hơi bé và hơi méo lệch. Người học trò thứ nhất bảo huyệt mộ ở mô to. Người học trò thứ hai cho là không phải, anh ta bèn đến một cái vũng nước sâu ở phía trước mặt, nằm xuống ngắm trông một hồi lâu rồi đứng dậy mà nói rằng: Tôi đã nghiên cứu kỹ, đích thực huyệt ở mộ bé. Hai người tranh luận mãi không quyết định được.Họ bèn vẽ bản đồ chỗ đất ấy, sai người đem về Trung quốc xin Sư phụ định đoạt. Sư phụ nói rằng: – Ngôi đất này là kiểu Hoàng xà thính cáp(Rắn vàng nghe ngóe), khí ở tai. Hai mộ đất tức là hai tai vậy. Mô lớn tất điếc. Mô bé hơi chéo có khí, huyệt ở mô bé ấy. Con ông theo lời đem hài cốt cha di táng vào đấy. Mô đất ngồi ở phương Cấn (Đông Bắc) ngoảnh mặt về phương Khôn (Tây Nam). Quả nhiên đến đời Văn Huy là cháu đích tôn của Phúc Ngộ thì phát. Văn Huy đỗ Thám hoa khoa Kỷ Sửu (1529), niên hiệu Minh Đức (1527 – 1529) và làm quan đến Thượng thư thì về hưu. Văn Huy có ba con trai: – Con cả là Trọng Quýnh, đỗ Hoàng giáp khoa Đinh Mùi (1547) niên hiệu Vĩnh Định đời Mạc Phúc Nguyên, và cũng làm đến Thượng thư. – Con thứ hai là Đạt Thiện, năm mười tám tuổi đỗ Hoàng giáp khoa Kỷ Mùi (1559) niên hiệu Quang Bảo đời Mạc Phúc Nguyên, và làm đến Thị lang. – Con út là Nguyễn Danh Nho đỗ Tiến sĩ khoa Canh Tuất (1550) và làm quan đến Đô khoa. Cháu đích tôn của Văn Huy là Giáo Phương đỗ Hội nguyên khoa Bính Tuất (1586) niên hiệu Đoan Thái đời Mạc Mậu Hợp. Lúc vào thi Đình đỗ Thám hoa, bài đối sách được quan trường phê rằng: “Văn của Giáo Phương trôi chảy như nước sông Giang sông Hán, càng viết càng hay”. Cháu bốn đời của Văn Huy là Đức Vọng đỗ Hội nguyên khoa Quý Sửu (1673) niên hiệu Đương Đức đời Lê Gia Tông, lại đỗ khoa Đông các và làm quan đến Đô đài. Công Viên, Đức Đôn và Quốc Ích kế tiếp đăng khoa, đều là cháu chắt của Văn Huy.Tương truyền họ ấy những người đỗ đại khoa, mặt đều hơi lệch, đó là do khí đất chung đúc tạo ra như thế”.

Tại xã Hoàng Xá – huyện Thanh Lâm có một người rất giầu, thường hay mời các Thày Địa lý về xem đất. Sau khi tìm được một ngôi ở núi Nga Mi. Thày Địa lý phê rằng: – Ngôi đất này nhất định phát cung phi.

Người ấy bèn đem mộ tổ chôn vào đấy. Về sau, trong họ có nhiều người đau mắt, đi xem, Thày bói bảo rằng: Mộ Tổ động, cho nên họ không được yên. Người ấy bèm đem mộ tổ đi táng chỗ khác, mà mộ cũ thì bỏ đấy, không đắp lại như trước. Bấy giờ, trong làng có một người nghèo chết. Vợ nhà người đó thuê người đem đi chôn. Đi đến chỗ ấy, thấy có cái huyệt đã đào sẵn, bèn bỏ xuống lấp đất lại. Bấy giờ người vợ đang có mang ba tháng, đến kỳ sinh hạ một con gái.

Khi lớn lên, người con gái ấy thông minh lạ thường, nhan sắc xinh đẹp, được dâng vào hầu cận Chiêu Tổ Khang Vương Trịnh Căn (1682 – 1709) và được sủng ái hơn tất cả các cung phi khác. Đến nay trong họ vẫn còn được hưởng phúc trạch và tiếng tăm vẫn còn vẻ vang.

Mả tổ Quận Bằng

Quận Bằng Nguyễn Hữu Chỉnh, người làng Đông Hải, huyện Chân Phúc, đời trước vốn hào phú nhất vùng. Thân phụ thích phong thủy, nghe nói ông Giám sinh họ Đỗ ở huyện Thanh Chương theo Chân nhân Phạm Viên đi chơi, học được bí quyết về địa lý, bèn mời đến xin tìm đất táng mả. Giám sinh nhận lời, cắm cho một cái huyệt ở núi Côn Bằng. Sau đó người vợ có thai. Khi sinh, Đỗ Giám sinh đến cửa nghe tiếng khóc, giật mình nói:

– Đó là một kẻ gian hùng ở đời loạn. Ta làm hại thiên hạ rồi!

Đứa trẻ lớn lên chính là Quận Bằng. Khoảng năm Chiêu Thống, Quận Bằng làm đến Đại Tư đồ Bình chương quân quốc trọng sự. Một thầy tướng xem cho ông ta, trở ra nói:

– Đó là sao Thiên cẩu giáng xuống, ngôi đến vương công, tai vạ tất không thể tránh khỏi. Chưa bao lâu, Quận Bằng mắc cạn, đúng như lời.

Mả tổ họ Nguyễn làng Quế Ổ

Họ Nguyễn làng Quế Ổ vốn là họ danh tiếng về đời Lê Trung hưng. Tổ tiên khi xưa nhà nghèo, dựng lều ngoài đồng làm nghề chăn vịt. Một hôm, con ra thăm cha, không thấy đâu cả, chỉ thấy một phong thư. Mở xem, mới biết cha bị những người Trung Hoa đến đào hố của, giết moi ruột tế thần giữ của, chôn ở cái gò đất bên lều và dặn đó là cát địa, đừng nên cất nhắc đi đâu cả. Người con kêu khóc rồi đắp nấm mộ mà về. Sau, nhà ấy thường sinh ra những bậc danh tướng, dũng mãnh có tiếng, nhưng phần nhiều không được trọn vẹn, người ta cho là vì mồ mả xui nên.

Đền Nam Trì nguyên thờ tam vị Thượng đẳng phúc Thần:Tể tướng Lữ Gia (Bảo Công), tướng Nguyễn Danh Lang (Lang Công), Cao Biền (Cao Vương) và Tả Ao gắn với Lễ hội Nam Trì (hay Lễ hội: Bảo, Lang, Biền). Trong danh sách 7 vị thần thờ ở đền Nam Trì (3 vị trên và 1 vị phu nhân Lữ Gia và 2 vị phu nhân Cao Biền) thì vị thứ 7 là Nguyễn Lang nhưng thực tế ở Nam Trì thì chỉ biết vị thứ 7 là Tả Ao chứ không biết Nguyễn Lang là ai..Theo lịch sử và thần tích thờ tự đền Nam Trì thì khi Tả Ao giúp dân làng lập lại làng, chuyển chùa, đền thờ về phía Tây Nam; nhớ công ơn Tả Ao, dân làng Nam Trì đã tôn Tả Ao là vị Bản cảnh Thành hoàng và thờ cùng tam vị Thượng đẳng phúc Thần từ đó đến nay. Hiện trong đền Nam Trì có câu đối của Tả Ao tả về địa lý, phong thuỷ làng Nam Trì: “Tây lộ khê lưu Kim tại hậu – Đông giang thuỷ tụ Mộc cư tiền” nghĩa là phía tây của đường làng có dòng nước chảy, phía sau của làng là hướng Tây Bắc (hướng Tây Bắc hành Kim) – phía đông làng có sông nước tụ, làng nhìn về hướng đông nam (hướng đông nam hành Mộc).

BÀI THƠ CA NGỢI TẢ AO TIÊN SINHTả ao phong thủy nhất trên đời Họa phúc cầm cân đinh chẳng sai Mắt thánh trong xuyên ba thước đất Tay thần xoay chuyển bốn phương trời Chân đi long hổ luồn qua gót miệng gọi trâu dê ứng trả lời Ai muốn cầu sau cho được vậy

Trần Nam Tiên Sinh

Tả Ao – Bậc Thầy Địa Lý Phong Thủy Nước Việt

    Tả Ao, tên thật là Nguyễn Đức Huyền, là người làng Tả Ao, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, sống vào thời Lê sơ. Tục gọi ông theo tên làng.

    Lúc còn trẻ nhà nghèo, mẹ mù lòa, Huyền theo chân người khách buôn sang Tàu lấy thuốc về chữa mắt cho mẹ. Thầy thuốc thấy Huyền hiếu thảo, mới dạy cho nghề thuốc. Được hôm có ông thầy địa lý bị đau mắt, thầy thuốc lại già yếu không đi được, bèn sai Huyền đi chữa bệnh thay. Ông thầy địa lý khỏi bệnh, lại thấy Huyền thông minh sáng dạ nên truyền cho nghề địa lý phong thủy. Huyền học hơn một năm đã thành tài. Thầy địa lý thử sức học trò, đổ cát nặn thành hình sông núi, rồi yểm 100 đồng tiền xuống lòng cát. Rồi cho Huyền 100 cái kim, sai tìm huyệt để cắm kim vào lỗ đồng tiền. Huyền xem huyệt, cắm trúng 99 cái kim vào 99 lỗ đồng tiền, chỉ sai mất một cái cắm ra ngoài. Thầy địa lý thốt lên: “Thế là tinh hoa địa lý đã về phương Nam mất rồi!”, rồi cho Huyền cái tróc long và dạy cho bùa chú để về phương Nam hành nghề. Huyền về đến nhà thì mẹ còn khỏe mạnh, dùng bài thuốc thầy truyền dạy chữa cho mẹ khỏi mù lòa.

    Quả nhiên danh bất hư truyền, Huyền sau này đã trở thành bậc thầy phong thuỷ, được mọi người kính cẩn gọi là Thánh Tả Ao. Ông vân du khắp mọi miền, vừa để chữa bệnh cứu người, vừa để xem xét thế đất, tầm cứu long mạch. Một lần đi qua núi Hồng Lĩnh, trông thấy có kiểu đất “Cửu long tranh châu”, Tả Ao mà nói rằng: “Huyệt đế vương ở đây rồi!”. Lập tức cho bốc mộ cha, đem cất vào huyệt trên núi. Không bao lâu, Tả Ao sinh được một quý tử. Người Tàu xem thiên văn, thấy các vì sao chầu cả về phương Nam, biết là người nước Nam được đất. Vua quan bên Tàu truyền cho các nhà địa lý, ai để đất cho người Nam, thì phải sang nước Nam dùng thuật mà phá đi, nếu không thì chu di cả ba họ. Thầy địa lý ngày trước, biết chắc chỉ người trò cũ mới làm được việc này, bèn sai con trai tìm đến nhà Tả Ao, lập mưu mà triệt đi. Con ông thầy địa tìm đến nơi, vào chơi nhà hỏi chuyện, Tả Ao tính thật thà kể hết chuyện khi trước. Hắn ta nghe xong, bèn dùng mẹo đào lấy ngôi mộ ấy, bắt cả đứa con của Tả Ao đem về Tàu.

    Ít lâu sau, mẹ Tả Ao mất. Tả Ao tìm một ngôi đất ở bãi biển, kén ngày kén giờ để hạ huyệt. Đến giờ sóng gió ầm ầm, không mang áo quan ra được, lát sau sóng yên bể lặng thì ở đấy nổi lên thành bãi bồi. Tả Ao than rằng: “Đây là hàm rồng, cứ 500 năm mới há miệng ra một lần, mà há chỉ trong một lát mà thôi. Bây giờ đã ngậm lại rồi, còn táng làm sao được nữa. Trời không cho thì chỉ uổng mất công ta mà thôi.”

    Từ đó Tả Ao không chịu làm ăn gì cả, chỉ lang thang đi làm đất cho người ta suốt 20 năm trời. Nhiều giai thoại nổi lên về khoảng thời gian này, hầu hết kể rằng Tả Ao giúp người ta táng được những huyệt đất tốt mà phát tài phát lộc, lại được người ta chia phần, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Nhưng cũng có lần Tả Ao định táng hộ đất cho nhà họ Trần nọ tại một ngôi đất to rộng, ngờ đâu Thổ thần hiện lên phán rằng đất này Trời đã để dành cho nhà Nguyễn Quý Đức, họ Trần ít phúc đức không kham nổi, nếu làm cưỡng ý trời tất có vạ. Tả Ao lĩnh chỉ ý thần, hiểu rằng phúc là từ đức mà ra, tài lộc nhiều hay ít cũng là do đức dày hay mỏng, thầy địa lý dẫu cao tay đến đâu cũng không thể dựa vào phong thuỷ để thay đổi mệnh Trời.

    Khi đã già yếu, Tả Ao tìm sẵn cho mình một ngôi đất để táng, gọi là thế “nhất khuyển trục quần dương” (một con chó đuổi đàn dê). Nếu táng được ngôi ấy, thì chỉ ba ngày là thành địa tiên. Bấy giờ ông còn hai người con trai, do mải chu du khắp thiên hạ làm phúc mà không để tâm tới gia cảnh, con cái sống bần hàn. Đến lúc bệnh nặng, Tả Ao sai hai con khiêng mình ra huyệt đã chọn mà chôn; nhưng đến nửa đường thì đã gần chết, không kịp đến được chỗ kia, mới trỏ một cái gò bên cạnh đường, dặn con rằng: “Chỗ kia là ngôi huyết thực (nghĩa là được hưởng người ta cúng tế), bất đắc dĩ táng ngay ở đấy cũng xong.” Nói xong thì mất, bấy giờ mới 65 tuổi. Hai con đem táng vào gò ấy, quả nhiên về sau làm phúc thần được một làng phụng thờ.

    Tả Ao sống ở đời làm nhiều việc phúc đức, tiếc là cuối đời bần hàn. Nhưng về sau ông được phụng thờ, danh tiếng muôn đời là đệ nhất phong thủy nước Việt. Một số giai thoại truyền lại về việc Tả Ao “đấu phong thủy” với Cao Biền – nhưng chỉ là truyện dân gian thôi vì hai người này sống cách nhau hàng thế kỷ. Kho tàng thư tịch cổ còn để lại nhiều cuốn sách Hán Nôm được cho là của Tả Ao truyền lại, gồm nhiều cuốn sách phong thủy bí truyền.

    Nguồn: EPIC

    Viết xuống “Tả Ao – Bậc thầy địa lý phong thủy nước Việt” không dễ, mọi người tán dương chính là động lực để tiểu biên tiếp tục kiên trì viết tiếp! Hẹn gặp lại a…

Xem Tướng Đàn Ông Mang Mệnh Đế Vương

Tai to phúc lớn

Tương tự như vậy, người có phúc khí thì dù gặp đúng 1 chuyện trong tình huống giống nhau cũng có thể hóa nguy thành an, biến tất cả những yếu tố bất lợi hóa giải thành có lợi với mình chứ không khiến cho mối nguy càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có được khả năng như thế chính là người có Phúc duyên, rất ít người dám đứng ra đối đầu, làm địch thủ với bạn mà ngược lại, có rất nhiều người yêu quý, mến mộ và tình nguyện giúp đỡ bạn.

Tai to, dày, có phần thùy tai to rõ ràng ở đây được xem là tướng đàn ông có phúc, mang mệnh đế vương. Tai càng to, càng dày thì phúc càng lớn.

Lông mày cao

Thắng làm vua, thua làm giặc, bất cứ 1 bậc đế vương mở mang bờ cõi nào cũng có sát khí vô cùng lớn. Nói 1 cách dễ hiểu hơn thì đó là người có dã tâm, có mưu lược, bởi nếu không có những phẩm chất đó thì khó lòng thống lĩnh 3 quân, xưng bá 1 phương.

Xem tướng lông mày, bậc đế vương đa phần lông mày phóng khoáng, nét mày cao, đổ xuống như lưỡi mác, đặc biệt lông mày khá đậm. Thực ra đó không hẳn là tướng lông mày đế vương, phàm là những người giữ quyền lực trong tay, có quyền sinh quyền sát hoặc tay trắng lập nghiệp đều sẽ sở hữu nét tướng bất phàm này.

Ánh mắt có thần

Người lãnh đạo sẽ có nhiều tham vọng, có dã tâm, có nét uy nghiêm khiến ai nấy đều phải khiếp sợ. Còn người mà ánh mắt hoang mang, đờ đẫn vô hồn, cả ngày ngáp ngắn ngáp dài, tự buông thả bản thân thì cho dù có người phù trợ cũng chẳng làm nên điều gì.

Chỉ có người có tài lãnh đạo, có khả năng kiểm soát, tinh lực dồi dào thì mới có thể hóa giải được nỗi bất an của người bên dưới, thống nhất được tinh thần của người dưới quyền mình.

Xem tướng nam giới mang mệnh đế vương, đó chắc chắn phải là người đàn ông với ánh mắt mang thần thái bất phàm, nét uy nghiêm đó không thể giả tạo được.

Xương tê giác trên trán

Theo nhân tướng học , đàn ông mà Thiên Đình đầy đặn, trên trán có 1 miếng vuông ở giữa như con tê giác nằm phủ phục thì đa phần là người mang quý tướng. Xương tê giác chính là chỉ mảnh xương hình vuông nằm phía trên Ấn Đường, nằm chính giữa trán.

Mảnh xương này tượng trưng cho phú quý, phúc thọ. Xương tê giác trên trán hình vuông là đệ nhất phú quý, các hình dạng như hình tròn hay hình ô van thì có phần kém hơn chút đỉnh.

Trán rộng, nhẵn bóng

Xem tướng khuôn mặt đàn ông, chỉ xem phần trán có hình dáng, màu sắc như thế nào cũng có thể nhìn ra được khả năng quản lý cũng như địa vị mà họ sẽ có được sau này trong xã hội.

Đàn ông có vầng trán rộng, nhẵn bóng thì tất là người có tài lãnh đạo, mang quý tướng, dễ phát về đường quan vận. Đây là Tướng mạo đàn ông nên lấy làm chồng, cần chọn ngay kẻo lỡ.

Người này có đường chân tóc mọc khá cao, trán nhìn sáng sủa, trông rất thông minh, nếu theo nghiệp chính trị tất giành được thành công lớn. Họ có sự quyết đoán, khả năng nhìn xa trông rộng, đã làm gì là sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng, tới khi nào đạt được mục tiêu mới chịu dừng tay.

An Cư Lạc Nghiệp Chương 38: Nương Tử, Mau Cùng Ngưu Ma Vương Ra Xem Thượng Đế,

Nương tử, mau cùng Ngưu Ma Vương ra xem Thượng đế

Lúc quen biết An Cúc Nhạc, Kiều Khả Nam và Tô Phái vừa cặp kè với nhau được một năm.

À, Tô Phái là bạn trai cũ của cậu, là một tiểu 0, dù sao cũng không quan trọng.

Ban đầu cậu và An Cúc Nhạc cũng không thân thiết gì, chỉ đơn thuần dùng ID của mình đẩy truyện của đối phương trong box gay ở BBS (bulletin board system), nếu gặp nhau tại các box khác, cả hai sẽ biết đó bạn gay tốt có cùng sở thích với mình, chỉ vậy thôi.

Cậu vẫn cảm thấy mình và An Cúc Nhạc thuộc tuýp người ‘đạo bất đồng hỗ bất vi mưu’, cậu tôn trọng suốt đời suốt kiếp chỉ một đôi, An Cúc Nhạc thì suốt đời suốt kiếp một đống người, sai một chữ, khác rất xa. An Cúc Nhạc xằng bậy thế nào, cả box đều biết, thậm chí ngay cả Kiều Khả Nam cũng từng nhận lời mời tình một đêm nửa thật nửa giả của y.

*Đạo bất đồng hỗ bất vi mưu: Không cùng lý tưởng thì không chơi với nhau.

Có điều, cuộc sống khó lường chính là ở điểm ấy.

Rõ ràng hai người không hề hẹn trước, nhưng giống như được điều khiển sau màn, số mệnh ăn khớp, dường như đã định trước sẽ kéo hai người lại gần nhau.

Trên cổ tay trái của An Cúc Nhạc có một vết sẹo, mặc dù đã lành lại, nhưng từ hình dạng vết thương vẫn có thể nhìn ra thảm trạng rọc da thấu xương năm đó.

Y thật sự muốn chết nên mới nặng tay như thế.

Kiều Khả Nam chưa từng hỏi An Cúc Nhạc về vấn đề này, có lần hai người ra ngoài uống trà, thấy cậu liếc nhìn vết thương của mình, An Cúc Nhạc nhếch miệng cười cười: “Anh nói cậu nghe anh nói cậu nghe anh nói cậu nghe nè ~”

Kiều Khả Nam trợn trắng mắt, bịt tai lại: “Anh đừng có nói anh đừng có nói anh đừng có nói ~”

Hai người luống tuổi ở đằng kia so xem ai ấu trĩ hơn, dở hơi khỏi bàn, nhưng Kiều Khả Nam nói thật lòng: “Thôi cho xin đi, em không có hứng thú nghe người khác vạch trần vết sẹo, bên công việc tiếp xúc nhiều lắm rồi.” Cậu là luật sư, luật sư nho nhỏ, những case cậu nhận hầu hết đều là quê nhà tranh chấp ân oán tình cừu lằng nhằng, đối với hai chữ ‘hóng chuyện’, cậu đã chán ngấy rồi: “Nếu anh thật sự muốn nói, nói xong sẽ nhẹ lòng, vậy anh cứ nói đi, nhưng em đoán anh sẽ không, nên thôi anh đừng nói.”

An Cúc Nhạc ngơ ngẩn thật lâu… mãi đến khi viên đá trong ly nước tan ra, bóc một tiếng, y mới bật cười: “Thấy ghét, ngoại trừ thân thể ra, những thứ còn lại của người ta bị cậu sờ thấu hết rồi ~~”

Kiều Khả Nam hừ hừ, giả vờ thâm trầm: “Nói gì thì nói, cũng nên có một người đàn ông sờ thấu anh như em.”

“Phụt ~” An Cúc Nhạc đập bàn, cười muốn ná thở: “Cậu xem lời thoại này ở đâu thế?”

An Cúc Nhạc nhớ lại, chợt ngộ ra: “Ồ, cái bộ thằng công bị hoang tưởng ấy hả.”

“Hầy, dông dài lằng nhằng, đọc mà bực cả mình, anh muốn kéo thẳng giùm bọn họ ghê, cứ chọt đại cho rồi, cùng lắm thì ăn tát, còn không thì cả đời.”

Hai người cười hi ha như mọi khi, sau đó không nói nữa.

Nhưng mà lăn lộn trong giới, cậu không hóng chuyện không có nghĩa là người khác không hóng, ngay cả chuyện tình của mình mà Kiều Khả Nam cũng từng nghe tận ba phiên bản khác nhau, từ ABC đến Giáp Ất Bính đều có đủ, còn người miệng không lắp xích như An Cúc Nhạc, tình tiết mà bà con truyền nhau tất nhiên càng thêm phức tạp và ly kỳ.

Có người nói trước đây An Cúc Nhạc từng bị thủ lĩnh xã hội đen bao nuôi, làm thế này thế nọ, kết quả thủ lĩnh đưa y cho kẻ thù hèn mọn của mình, kẻ thù hừ hừ mấy tiếng, bắt đầu chơi SM, hành hạ người ta chỉ còn sót một hơi tàn, cuối cùng dứt khoát tự sát.

Còn gì nữa? Thích bạn thân của mình, hào hứng tỏ tình, đối phương hẹn y ở phòng dụng cụ thể dục, cứ ngỡ được đáp lại, ai ngờ đi vào rồi, bên trong có một đống người, thay phiên hấp diêm y… y tan nát cõi lòng, sống cũng không còn ý nghĩa gì, dứt khoát rạch một nhát, xong hết mọi chuyện.

Chậc, mấy cái này giống hệt tình tiết trong truyện tranh BL mà cậu từng đọc, vẫn là An Cúc Nhạc lén lút đưa cho cậu.

Tóm lại thật thật giả giả, hư hư thật thật, không ai quan tâm sự thật thế nào ── bọn họ chỉ cần thuốc điều hòa trên chót lưỡi đầu môi, cần nâng cao địa vị của mình qua việc thọc mạch thị phi của người khác, bọn họ thích được chú ý, thích được lắng nghe, mà không chịu suy ngẫm về cuộc sống có khi còn thối nát hơn của mình.

Ít nhất, An Cúc Nhạc sống thật với bản thân, y muốn cái gì, không muốn cái gì, tất cả đều rõ ràng đâu ra đó.

Kiều Khả Nam từng thử làm mai cho An Cúc Nhạc, cậu thừa nhận tư tưởng của mình cổ lỗ sĩ, luôn hy vọng đối phương có thể gặp được một người, sống an phận yên ổn. Hoa Cúc nể mặt cậu, phối hợp vài lần, sau cùng dứt khoát nói thẳng: “Tiểu Kiều à, những đối tượng mà cậu có thể giới thiệu cho tôi, có ai mà tôi không tự cua được? Nếu tôi thật sự muốn sẽ không tới phiên cậu ở đây đóng vai Thẩm Xuân Hoa chủ trì 〈 Tôi yêu bà mối 〉đâu.”

*Tôi yêu bà mối: là dating show đầu tiên của Đài Loan, đại loại là giúp ghép đôi các cặp nam nữ với nhau. Thẩm Xuân Hoa là MC đầu tiên của chương trình này.

An Cúc Nhạc mở lòng bàn tay ra: “Huống hồ giáp chi tỳ sương, ất chi hùng chưởng, cậu không phải là cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá?”

*Giáp chi tỳ sương, ất chi hùng chưởng: có thể hiểu là bên này thì xem như thạch tín còn bên kia thì xem như tay gấu (người thì xem như kịch độc còn người thì xem như món ăn quý hiếm): ngụ ý có thể với mình cái này tốt nhưng với người khác thì chưa chắc.

Kiều Khả Nam dụi mũi, ngẫm lại cũng đúng, thế nên tự kiểm điểm một phen. Cách mà cậu nhận định hạnh phúc, với người khác mà nói, có khi lại là một loại ràng buộc.

Chỉ tiếc An Cúc Nhạc quá nhây lại quá loạn, nói thẳng ra là thiếu người theo hầu, sự kiện 3P bất thành hồi đầu năm quả thật khiến Kiều Khả Nam chưa hết hãi hùng, trước khi ngủ cũng không dám chuyển di động sang chế độ yên lặng, sợ bỏ lỡ điện thoại cầu cứu…

Đề phòng một mạch tới cuối năm, thế mà lại sóng yên biển lặng trời trong nắng ấm một cách kỳ lạ. Kiều Khả Nam tự ảo tưởng bị hại một phen, cứ tưởng thật sự không sóng không gió, lại nghe đóa cúc nào đó cứ luôn mồm nhấn mạnh muốn tu chân, cho nên mới thả lỏng, nào ngờ…

Tu chân? Tu chân mẹ anh, tu đồng trinh mới đúng!!!!!

“Em à, có chuyện gì vậy?” Thấy Kiều Khả Nam rót nước trở vào từ phòng bếp, ngồi lại trước máy vi tính, nét mặt ung dung thoải mái ban nãy bây giờ sợ hãi như gặp phải quỷ, Lục Hành Chi đặt quyển Sáu Bộ Luật trong tay sang một bên, không hiểu mô tê gì.

“……” Kiều Khả Nam há to miệng, ú ớ chỉ trỏ loạn xạ, chỉ vào chính mình, rồi lại chỉ vào máy vi tính, kế đến lại chỉ Lục Hành Chi, xong xuôi mới nghẹn ra một câu: “Nương tử, mau cùng Ngưu Ma Vương ra xem… Thượng đế!”

Lục Hành Chi nhíu mày vì cách xưng hô đằng trước của cậu, nhưng không dị nghị gì, bước xuống giường đi tới, trên màn hình máy tính là một cửa sổ Skype, bên trong nội dung phong phú, ý văn đặc sắc, Lục Hành Chi đè tay người yêu đang đặt trên chuột, kéo cửa sổ con lên trên, nhìn xuống từ từ, nhìn xong, ngay cả người từng chơi bời thác loạn như hắn cũng có chút kinh hãi.

“Chưa đủ mười sáu…”

Kiều Khả Nam vẫn còn hoảng hốt: “Vậy tính sao đây!”

Lục Hành Chi nhún vai: “Bây giờ đủ tuổi rồi nhỉ? Tốt thôi, không phạm pháp, còn về chuyện trước đó, đối phương chưa nói 『 đừng 』 phải không? Nếu có thì sẽ thành lập tội cưỡng ép giao cấu, nói chung đừng để lại sơ hở là được. Mặt khác, cần chú ý hơn về tình hình gia đình cậu bé kia, trước khi đủ hai mươi tuổi, cố gắng đừng để bố mẹ của đối phương phát hiện, bằng không sẽ bị nghi ngờ dụ dỗ, rất phiền phức.”

Giọng điệu Lục Hành Chi hời hợt, thái độ như đang tư vấn cho người ta, cái miệng mở lớn của Kiều Khả Nam khép lại: “Nhưng mà… vị thành niên…”

“……” Hay nhỉ, loay hoay nãy giờ té ra Lục Hành Chi mới là bạn tri âm thật sự của An Cúc Nhạc, Kiều Khả Nam nhất thời không nhìn ra vấn đề gì, còn lão nhà cậu thì tỏ vẻ chẳng có gì đáng nói.

Lục Hành Chi vỗ vai người yêu: “Anh thấy đóa hoa gì đó rất thật lòng, ngược lại tuổi của cậu thiếu niên kia, ai biết lâu dài sẽ như thế nào, việc này khó nói ai lời ai lỗ lắm, cứ để đóa hoa đó vui vẻ làm cam nguyện chịu đi, nếu thật sự xảy ra chuyện, anh vớt hàng cho, đừng lo lắng.” Nói đoạn, hắn lùi về, quay trở lại giường, thảnh thơi lật sách.

Lục đại luật sư nói một tăng, thong dong lưu loát, cũng đảm bảo sẽ giúp An Cúc Nhạc ở mặt pháp luật, coi như bình yên vô sự, không có gì nghiêm trọng. Vấn đề là, nếu bỏ qua pháp luật thì sao?

Kiều Khả Nam còn đang đực mặt ra, An Cúc Nhạc ở bên kia chơi trò Truth or Dare: “Anh đoán chắc cậu ấy còn đang chờ anh ở dưới lầu, cũng mấy tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc thiếu thốn tình yêu tới mức nào mà cứ phải bám víu miếng gỗ mục anh đây. Bị cậu ấy bám khư khư như thế, anh có cảm giác như biến thành vật quý hiếm vậy, gỗ mục thành cây bách, anh chẳng qua chỉ mong một cuộc sống vui vẻ thôi mà, nhiều nữa thì không cần…”

Không cần thật sao?

Kiều Khả Nam đọc đi đọc lại câu chữ mà bạn thân gửi qua, bên trên viết y không biết chuyện thông dâm với một thiếu niên mười lăm tuổi như thế nào, rồi thì sau khi biết chuyện làm sao phát triển đến bước này. Thân là một người trưởng thành coi như có thường thức, Kiều Khả Nam dùng ngón chân để nghĩ cũng biết nên khuyên bạn thân ‘đương đoạn tắc đoạn’ (lúc nên đưa ra quyết định thì phải dứt khoát quả quyết), nhưng lời nhắc nhở tràn ra đầu ngón tay, gõ thành câu bao nhiêu lần, Kiều Khả Nam lại xóa bỏ bấy nhiêu lần, mê man không biết nói gì.

Có lẽ đối mặt với chuyện tình cảm, ai cũng khó nói gì được.

Như người uống nước, lạnh ấm tự biết. Kiều Khả Nam nghĩ, An Cúc Nhạc hiểu rõ mùi vị bên trong hơn cậu, bởi vì hiểu nên mới lên Skype thú tội với cậu, chờ cậu mắng chửi, chờ người khác chỉ trích mình: không thể, không thể, không thể.

Nhưng rốt cuộc có gì không thể?

Quá lắm chỉ là chênh lệch tuổi tác, nhưng cậu thiếu niên rồi cũng sẽ trưởng thành, ở độ tuổi hiện tại cũng không tính là không có khả năng phán đoán.

Huống chi với Kiều Khả Nam mà nói, có thể dùng chuyện lúc trước uy hiếp người lớn, tuyệt đối không phải hạng vừa đâu.

Lòng cậu thoáng cái nghiêng về phe Hoa Cúc, cân nhắc lời người yêu vừa nói, liếc sang bên giường, Lục Hành Chi đúng lúc ngước mắt lên, nhìn lại cậu. Ánh nhìn này chứa chan rất nhiều tình cảm, Kiều Khả Nam bỗng nhiên hiểu được tâm trạng hiện giờ của bạn thân, lúc trước An Cúc Nhạc cũng khuyên cậu sớm rời khỏi Lục Hành Chi, cậu không chịu nghe, cuối cùng ngã đau chết khiếp, nhưng cậu không hề hối hận.

Không hối hận mình đã đi qua con đường này, không phải chỉ vì thành quả thơm ngọt, mà còn vì quá trình khiến cậu cảm nhận được một cách rõ rệt: mình đang sống.

Nếu có thể yêu, ai lại không muốn yêu?

Thế là trăm ngàn lời nói, cuối cùng quy về một câu: “Vui vẻ làm, cam nguyện chịu.”

Cậu thật sự đã đúc kết gần ba chục năm giá trị quan và luân lý quan của mình cho bạn thân, ai ngờ tên đểu kia lại gửi sang một câu: “Anh vẫn luôn vui vẻ làm, cam nguyện nằm dưới mà ~”

Kiều Khả Nam dở khóc dở cười: “Anh biết ý em không phải như thế.” Nguồn :

Hoa Cúc Đen: “Nếu anh chết thì sao?”

Đọc câu này, Kiều Khả Nam nhất thời thót tim, cậu chợt phát hiện, mặt ngoài bạn thân trông như vô vị, nhưng trên thực tế, tình cảm đã sớm trao ra, trao nhiều mà còn nặng, vả lại nước đã sôi, không thể cầm lên được, chỉ có thể từ từ nấu cạn.

Cùng một thiếu niên mười sáu tuổi, ai dám nói một đời một kiếp? Cậu ấy đồng ý, phụ huynh không đồng ý; cho dù phụ huynh đồng ý, chênh lệch mười ba tuổi, chướng ngại có thể gặp được trên đường nhiều vô kể, cho dù vượt qua tất cả thì sao, năm tháng tàn khốc, cuối cùng rồi sẽ phân ly.

Dù thế nào cũng không thể đồng quy.

Không chết cũng đã định trước sẽ tàn phân nửa.

Kiều Khả Nam thở dài, bình thản trả lời: “Em nhặt xác cho anh, lo hậu sự cho anh luôn.” Nói cách khác là: nếu anh tàn, em chăm sóc anh cả đời.

An Cúc Nhạc đặt status offline, Kiều Khả Nam tắt máy tính, bò lên giường.

Độ ấm của người yêu lập tức phủ lên, vuốt ve vai cậu, Kiều Khả Nam thế mới phát hiện ban nãy mình sợ đến lạnh cả người, cậu ngẩng đầu, tiếp đón nụ hôn vô cùng thân mật với người trước mắt.

Hôn xong, Kiều Khả Nam đột nhiên hỏi: “Nếu như chúng ta kém nhau mười ba tuổi, anh còn xuống tay với em được không?”

“Khụ.” Lục Hành Chi sặc, hắn hơn Kiều Khả Nam tám tuổi, không nhiều không ít, đủ để bảo bọc đối phương. Hắn ngẫm nghĩ, nói lời thật: “Nếu như kém đến mười ba tuổi, lúc em tới văn phòng, chắc anh đã đi mất rồi.” Theo kế hoạch cuộc đời ban đầu của hắn, khoảng ba mươi lăm tuổi phải triệt để gia nhập giới chính trị, Kiều Khả Nam lại hết lần này tới lần khác chọn thời gian đó mà xuất hiện.

Tiện đà, lay động hắn.

Kiều Khả Nam bấm tay tính toán, đúng rồi! Chênh lệch tuổi như vậy, hẳn là bọn họ thậm chí chưa từng gặp nhau.

Cậu nhức đầu, gặp được duyên phận trước mắt, là hảo duyên hay nghiệt duyên phải do đương sự tự nhận định, hai người bọn họ là người ngoài cuộc, không cần quấy nhiễu quá nhiều.

Giúp đỡ, che chở là được.

Cậu lại hôn Lục Hành Chi, nhớ đến quý cô Thượng Hải suốt đời phiêu bạt Trương Ái Linh từng nói: Giữa biển người mênh mông, gặp được người mà mình vẫn luôn muốn gặp, giữa hàng ngàn hàng vạn năm, giữa hoang vu và vô hạn của thời gian, không sớm một bước cũng không chậm một bước, gặp nhau ngay tại lúc đó, cũng không biết nói gì hơn.

Trương Ái Linh (1920 – 1995) là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Những tác phẩm nổi tiếng nhất của bà bao gồm Sắc, Giới (Lust, Caution) và Tình Yêu Khuynh Thành (Love in a Fallen City). Bà được chú ý vì những tác phẩm nói về những căng thẳng giữa nam giới và nữ giới trong tình yêu. Bà cũng được một số học giả nhận định là một trong những tác giả văn học Trung Quốc xuất sắc nhất trong thời kỳ bà sống.

Đúng vậy, không biết nói gì hơn.

Vào thời gian vừa khớp, có thể trở thành một nửa vừa khớp của đôi bên… Kiều Khả Nam thật lòng biết ơn.

Cập nhật thông tin chi tiết về Tả Ao Tiên Sinh Địa Lý. Huyệt Đế Vương (Hồi Long ) trên website Hartford-institute.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!