Xem Bói Tử Vi Nghề Nghiệp / Top 8 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Hartford-institute.edu.vn

Xem Bói Nghề Nghiệp Qua Ngày Tháng Năm Sinh – Kênh Tử Vi

Xem bói nghề nghiệp qua ngày tháng năm sinh

Xem bói nghề nghiệp qua ngày tháng năm sinh

Cách xem nghề nghiệp theo ngày tháng năm sinh

Mỗi một tuổi, 1 con giáp lại tương thích với 1 nghề nghiệp khác nhau, không dựa vào năm sinh mà có thể quyết định được, yếu tố then chốt là do tháng sinh quyết định. Từ dữ liệu của năm sinh và tháng sinh, ta có thể biết được nghề nghiệp nào phù hợp nhất với mình hoặc nghề nghiệp đó phát huy tốt nhất được khả năng của mỗi con người.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC

Xem vận mệnh, công danh, tình cảm năm 2021 và 2022 của bạn ngay lập tức.

Nhập họ tên:

Chọn ngày, tháng, năm sinh dương lịch:

Thần Số Học là môn khoa học khám phá bản thân qua con số vô cùng chính xác

Lời giải

Thủ tác

Thủ tác y thực toàn , Lao tác mệnh cánh cường, Cải đạo tiến kinh thành, Công danh năng khảo thành. (Thủ tác phú quý đầy đủ, Làm việc thủ công mệnh càng thêm tốt, Thay đổi vào được kinh thành, Có công danh sự nghiệp)

Tạo lệ (đầy tớ)

Tướng trung võ nghệ cường, Xuất ngoại hữu hình thương, Nha môn hữu thương lương, Sai dịch tối vi nghi. (Là người có võ nghệ hơn người, Ra ngoài có hình thương, Nha môn có thương lương, Tốt nhất nên làm sai dịch)

Đại phu

Mệnh tướng bội lạc hung, Cứu nhân kỷ tự thương, Cánh nghi vấn dược điếm, Thủ tác nhất sinh cường. (Là mệnh gánh vác nhiều việc, Giúp người nhưng bản thân bị thương, Nên tìm đến hiệu thuốc, Làm việc thủ công cả đời khỏe mạnh)

Quan nhân

Mệnh trung quan vị cao, Môn ngật tứ phương lương, Nhược bất tập văn chương, Kỹ nghệ dã hiển vinh. (Mệnh làm quan cao, Giàu có nổi tiếng, Nếu không giỏi văn chương, Cũng nổi danh về tài năng kỹ thuật)

Đồ tể (giết mổ)

Mệnh chủ tính đặc cường, Đồ tể tương hợp nghi, Khí đồ tập thủ tác, Tài lộc dã sung túc. (Tính cách mạnh mẽ, Thích hợp làm đồ tể, Không làm đồ tể chuyển sang nghề thủ công, Tài lộc cũng sung túc)

Tú tài

Mãn phúc kinh văn ngao, Cao khoa lạc bàng nhân, Vi thị tú tài đạo, Dã tố tiêu dao nhân. (Giỏi kinh văn thơ phú, Là người đỗ đạt cao, Có mệnh tú tài, Cũng là người tiêu dao ung dung)

Đả thiết

Sinh lai tý cường kiện, Chỉ hảo thủ nã chùy, Nhược nhiên tập kỹ nghệ, Đáo lão bất dụng ai. (Sinh ra đã là người khỏe mạnh, Chỉ thích cầm búa, Nếu luyện tập có kỹ thuật, Đến già cũng không vô dụng)

Sư thuật

Thử nhân sư vi cường, Vi cung cát tinh chiếu, Y lộc tự nhiên chu, Nhất sinh dã vô ưu. (Là bậc thầy cao cường, Có sao tốt chiếu, Phúc lộc đều đầy đủ, Cả đời không lo lắng)

Sênh quản

Vi nhân hân thông minh, Vạn sự bất vi nan, Nhất sinh khoái lạc ngộ, Đáo xứ hữu nhân kính. (Là người thông minh nhanh nhạy, Mọi việc đều hanh thông, Cả đời vui vẻ hạnh phúc, Đi đâu cũng được kính trọng)

Âm nhạc

Mệnh lý đa tài năng, Âm nhạc cực bất phàm, Xuất ngoại quý nhân phùng, Tử tôn vạn đại vinh. (Thuộc mệnh nhiều tài năng, Có khả năng âm nhạc xuất chúng, Ra ngoài được mọi người chào đón, Con cháu muôn đời vinh hoa)

Cắt may

Nữ mệnh tối vi nghi, Châm tuyến tiễn đao thục, Nam tử bồng vi kiếp, Nữ nhân túc y lương. (Nữ thuộc mệnh tốt, Giỏi may vá thêu thùa, Nam thuộc kiếp lông bông, Là nữ đủ cơm áo)

Tăng đạo

Tướng trung đa hình thương, Mệnh trung vi cùng tát, Xuất gia cư tăng đạo, Dã đắc lạc tiêu dao. (Tướng mệnh nhiều hình thương, Mệnh nghèo khổ vất vả, Nên xuất gia theo con đường tu hành, Cũng được thảnh thơi vui vẻ)

Xem Bói Nghề Nghiệp Của Bản Thân Qua Ngày Tháng Năm Sinh

Mỗi người chúng ta sinh ra trên thế giới đều là ngẫu nhiên do Trời định vì vậy mà mỗi người đều có một ngày tháng năm sinh khác nhau. Vậy nên mới tạo hóa mới tạo ra mỗi con người một hoàn cảnh và một công việc khác nhau. Không chỉ ngày tháng năm sinh quyết định đến nghề nghiệp mà nghề nghiệp còn do những việc làm của chúng ta ở kiếp trước quyết định.

Trước tiên : Xem tháng sinh âm lịch và năm sinh âm lịch của mình. Từ đó gióng trên bảng xem mình thuộc Cung số nào. Sau đó tìm ở lời giải phía dưới để biết công việc kiếp này của mình là gì

Thử mệnh đới hình thương, quân thị tăng đạo nhân;

Nhược bất y mệnh lai, môn đình đầu phong quang.

(Mệnh này có hình phạt, là người tu hành; nếu không theo mệnh, phấn đấu cũng đỗ đạt công danh)

Ảnh hưởng kiếp này: Mệnh lý kiếp trước có hình phat, hiện tại là kẻ ác độc. Kiếp trước ảnh hưởng đạo tu hành của kiếp trước, hiện tại kinh doanh mà được phú quý.

Thử thân đa phú quý, kinh văn mãn phúc nhiệt.

Nhược nhiên vô xung khắc, vãn cảnh chuyển hoàn quân.

(Nhiều phú quý, kinh văn giỏi; Nếu không xung khắc, cuối đời làm vua).

Ảnh hưởng của kiếp này: Mệnh này kiếp trước có phú quý, kiếp này nhất định là người có quyền thế giàu sang. Kiếp trước phù tá vua, kiếp này là vì con mà thương hại đến bản thân.

Thử tướng thậm thông minh, vạn sự da năng thông;

Nhất dinh du nhiên thân, đáo xứ hiển ái tâm.

(Cực kỳ thông minh, thông hiểu mọi sự; Cả đời an nhàn, có trái tim nhân ái).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước cực kỳ thông minh, kiếp này chỉ có thể vào cửa Phật. Kiếp trước tự do tự tại, kiếp này bận rộn tìm kế sinh nhai.

Thử tướng chú vi sư, quan vị thị hảo cầu;

Vạn vật luân hồi trung, nhất sinh phú quý vinh hoa.

(Mệnh này nhất định làm thầy, dễ đạt được quan chức địa vị. Trong luân hồi của vạn vật thì cả đời phú quý vinh hoa) .

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước làm thầy, kiếp này khốn khổ khó được vinh hoa. Kiếp trước trong tướng nhiều phú quý, trong luân hồi lại trở nên khốn cùng

Thử mệnh triều trung khách, kinh văn mãn phúc thục;

Nhược nhiên vô xung khắc, vãn cảnh phò hoàng quân.

(Mệnh này làm quan trong triều, giỏi kinh văn; Nếu không có xung khắc, cuối đời phò tá quân vương).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước làm quan trong triều, kiếp này nhất định là người có địa vị. Kiếp trước phò tá quân vương tốt, kiếp này vì con mà thương hại bản thân.

Thử mệnh khổ nan cầu, độc thư bán thị thành;

Ngộ hương tầm thủ tác, nhất sinh lao bất đình.

(Mệnh khó khăn, học hành chỉ thành công một nửa. Cả đời vất vả, khó khăn muôn bề).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước vất vả khó khăn, hiện tại phú quý thông minh, được người kính trọng.

Tướng trung vi thuật sỹ; tác canh diệc vi nghi;

Hành thiện lạc trợ nhân, ngoại hương dã tương truyền.

(Mệnh này làm thuật sỹ, cày ruộng cũng chẳng nghi ngờ. Vui vẻ giúp người làm điều thiện, là người phải sống xa quê hương).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước là mệnh thuật sỹ, kiếp này là người hầu cho người khác. Kiếp trước hay làm điều thiện giúp đỡ người khác, kiếp này phúc thọ song toàn.

Sinh tương vi đại phu, cầu thế tế dân tại;

Vạn đại ngoại hương truyền, nhất sinh vô ưu sầu.

(Kiếp trước là bậc đại phu, cứu dân độ thế; Vang danh khắp nơi, cả đời hạnh phúc).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước là bậc đại phu cứu dân độ thế, kiếp này là người diễn kịch. Kiếp trước cả đời không có u sầu, kiếp này giỏi biện luận, có thể thu được tiền tài.

Hình thê khắc nhi tướng, mệnh vi khất nhi lang;

Bái phật đường trụ hương, hảo bảo mệnh bình an.

(Khắc vợ hại con, là mệnh hành khất; Trong nhà thắp hương bái Phật, thích cuộc sống bình an).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước hình vợ khắc con, kiếp này có người thân đỗ đạt. Kiếp trước làm kẻ ăn xin, kiếp này có nhiều của ăn của để.

Thuyền phu mệnh tương nghi, y lộc cấp nan cầu;

Bất nghi cải hộ danh, vãn cảnh ngân áp lai.

(Số phận này là người lái thuyền, vất vả gian nan; Không nên cải danh đổi họ, cuối đời sẽ giàu có sung túc).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước là người lái thuyền, kiếp này làm việc nhất định thuận lợi. Kiếp trước khó cầu được lộc, kiếp này của cải như suối.

Mệnh sinh hỏa nguy tướng, phu thê tảo phân ly;

Đắc nhi tảo yểu, thử thị khổ mệnh thân.

(Mệnh có họa về lửa, vợ chồng sớm phân ly; Sớm có con nhưng yểu mệnh, đây là mệnh vất vả).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước là mệnh tai ách, kiếp này là người hạnh phúc. Kiếp trước vợ chồng sớm phân ly, kiếp này vợ chồng sống đến đầu bạc.

Thử mệnh thị bất đồng, công hầu khanh tướng tả;

Kim ngân vạn quán hữu, tự nhân thị tiếu dao.

(Mệnh này không giống nhau, làm đến công hầu khanh tướng, giàu có sung túc, ung dung tự tại).

Ảnh hưởng của kiếp này: Kiếp trước là khanh tướng công hầu, kiếp này là nông dân nghèo khó. Kiếp trước vàng bạc nhiều, kiếp này khó được vinh hoa.

Nghề Nghiệp Phù Hợp Theo Cung Hoàng Đạo (Tử Vi Tây Phương)

Cung hoàng đạo đóng một vai trò quan trọng khi bạn chọn lựa nghề nghiệp cho mình, bởi nó ảnh hưởng sâu sắc tới tính cách của mỗi cá nhân. Mỗi cung tháng bạn sinh ra sẽ mang tới một ưu thế riêng cho từng loại công việc.

Aries – Cừu đực (21/3 – 19/4): Những người thuộc cung này có thể chọn bất cứ công việc nào cần tới hành động. Bao gồm quân sự, luật, hành pháp, cứu hoả, vận động viên chuyên nghiệp, trợ y, phi công – gần như bất cứ nghề gì có mặc đồng phục. Ngoài ra, có thể là diễn viên, tay chơi nhạc rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, luật sư – những nghề phải xuất hiện trước đám đông.

Gemini – Song sinh (21/5 – 21/6): Bất cứ nghề nào phát huy đầu óc hoặc trí tuệ. Bao gồm viết lách, dạy học, vẽ, thiết kế, công nghệ truyền thông, hoặc phóng viên truyền hình. Ngoài ra, thiết kế thời trang, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện tử – những nghề cần tới sự khéo léo của đôi tay. Cuối cùng là đặc vụ, người hoà giải, nhà ngoại giao.

Leo – Sư tử (23/7 – 22/8): Lĩnh vực giải trí và thể thao phù hợp với những người này. Sư tử, cũng giống như Cừu đực, thích được nổi bật và thể hiện mình. Họ thích hợp với những nghề như nghệ thuật tạo hình, bán hàng, chính trị, luật, dạy học, doanh nghiệp, mục sư. Sư tử sẽ trở thành những nhà ngoại giao tuyệt vời nhờ vào sự khéo léo của họ.

Libra – Thiên bình (23/9 – 23/10): Lợi thế của họ nằm trong lĩnh vực luật, toà án, chính trị, ngoại giao. Thiên bình là những người yêu vẻ đẹp, vì thế họ cũng có năng khiếu trở thành nhà thiết kế thời trang, làm tóc, trang điểm, trang trí nội thất. Họ cũng có khả năng làm nghề tư vấn: tâm lý, tình cảm, sự nghiệp, gia đình.

Scorpio – Bọ cạp (24/10 – 21/11): Bất cứ thứ gì có thể nhấn mạnh khả năng tìm dưới bề mặt để tìm ra giải pháp. Vì thế, nhà vật lý, hoá học, thiên văn học, nhà chiêm tinh, nhà phẫu thuật, bác sĩ nội khoa, nhà tâm lý, thám tử là những nghề thích hợp với người thuộc cung này. Bọ cạp cũng giỏi quản lý tiền – vì thế có khả năng làm trong lĩnh vực ngân hàng, tư vấn đầu tư và môi giới chứng khoán.

Capricorn – Con dê (22/12 – 19/1): Có bản chất kinh doanh, người thuộc cung này thích hợp làm doanh nhân, quản trị kinh doanh, chủ doanh nghiệp nhỏ, chính trị gia, giám đốc, nhà quản lý, nhà chiến lược. Họ cũng thành thạo trong việc quản lý kinh doanh cho các nhà văn, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp.

Theo CareerBuilder

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

3 cung hoàng đạo nam “thét ra lửa” với người yêu của mình

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ sáu của bạn 18/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ năm của bạn 17/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ tư của bạn 16/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ ba của bạn 15/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng tuần, Tuần mới của bạn từ 14/7/2014 đến 20/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ hai của bạn 14/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, Chủ nhật của bạn 13/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ bảy của bạn 12/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ sáu của bạn 11/7/2014

Xem tử vi tốt xấu hằng ngày, thứ năm của bạn 10/7/2014

Quẻ Quan Âm: Quẻ Phụng Bích Quy Triệu

Mẹ Kim Ngưu những người bạn đồng hành đáng tin cậy

Nên thế nào với chàng trai thuộc cung Xử Nữ?

Xem bói vận mệnh đời người qua “Cân Lượng” theo ngày tháng năm âm lịch – Phần 2

Tư Vấn Cách Xem Bói Chỉ Tay,Hoạch Định Nghề Nghiệp Từ Bàn Tay Bạn

Hoạch định nghề nghiệp từ bàn tay bạn

Mỗi người khi bước những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp của minh đều chưa hẳn đã làm công việc mà mình hiểu biết. Xem bói chỉ tay đường Công danh ta có thể nhận biết được người đó lúc nào mới có thể bước ra khỏi bối cảnh khó khăn trong vấn đề chọn lựa ngành nghề và tìm được phương hướng nghề nghiệp thực sự của mình.

Đường chi tay đứt nét báo hiệu có những thay đổi lớn, nhưng đứt nét cũng tồn tại hai hình thái khác nhau, đó là đường Vận mệnh đứt đoạn và chồng lền nhau, báo hiệu bản thân cần quyết định thay đổi công việc. Độ rộng khoảng cách chỗ chồng lên nhau biểu thị mức độ thay đổi, nếu như khoảng cách rộng, báo hiệu sẽ chuyến sang một lĩnh vực hoàn toàn mới và chỗ ở theo đó cũng có sự thay đổi. Nếu trên đường Vận mệnh xuất hiện đường cắt ngang, báo hiệu khó khăn xảy ra, có thể có một vài sự việc ảnh hưởng đến công việc. Nếu như đường chỉ tay toàn bộ đều đứt nét, báo hiệu là người xử lý công việc đều xuất phát từ sự ép buộc, và hơn nữa sự thay đổi này là điều không thể kháng cự. Ngoài ra còn có thể là do xảy ra vấn đề về sức khỏe mà người này mất đi cơ hội công việc.

Đường Công danh tượng trung cho sự nghiệp có thành công hay không. Nếu đường Công danh sâu đậm, báo hiệu là người có được sự vui vẻ và như ý trong công việc, bất luận là làm công việc gì họ đều được mọi người công nhận và có được thù lao xứng đáng.

Trên tay có nhiều đường Công danh, báo hiệu là người đa tài nghệ, họ có thể thể hiện tài năng xuất chúng của mình ở rất nhiều lĩnh vực, có thể đối mặt với những nhiệm vụ công việc khác nhau và đều hoàn thành xuất sắc. Kiểu người này không chịu được cô đơn, thích thể hiện, hơn nữa tâm tư khá tinh tế, có thế dồn sức chú ý của mình vào nhiều lĩnh vực yêu thích khác nhau. Trên tay có nhiều đường Công danh, thể hiện là người có năng lực thích ứng tốt, có thể giữ được thái độ tích cực trong công việc.

Trên bàn tay xuất hiện đường Trí tuệ như thế này cho thấy đây là người có tư duy logic tốt, trong cuộc sông họ có những phán đoán lý tính, họ còn rất hứng thú với các ngành thuộc lĩnh vực khoa học, cơ khí hoặc thương nghiệp. Đường Trí tuệ dài báo hiệu có thê chuyên tâm chú ý vào công việc và có thể đạt được thành tích lốn. Đường Trí tuệ thẳng, biểu thị người này là người thực tế.