Xem Ngay Tot Xau Theo Am Duong / 2023 / Top 18 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 12/2022 # Top View | Hartford-institute.edu.vn

Lich Ong Do Xem Ngay Gio Tot Xau / 2023

Giới thiệu nội dung Lịch vạn niên triều Nguyễn

Dưới triều Nguyễn, cuốn lịch Vạn niên dùng để chọn ngày, chọn giờ thông dụng nhất là Ngọc hạp Thông thư. Ngọc hạp Thông thư liệt kê các sao tốt và xấu theo ngày hàng Can (ở giữa) hàng chi (chung quanh 12 cung) của từng tháng, gồm 12 tờ, mỗi tháng 1 tờ. Có 1 bản kê riêng riêng các sao tốt sao xấu tính theo ngày âm lịch từng tháng và 1 bản kê các sao xếp theo hệ lục thập hoa giáp. Cuốn sách là bản kê các sao tốt, tính chất tốt của từng sao, bản kê sao xấu cũng vậy …

Dưới triều Nguyễn, cuốn lịch Vạn niên dùng để chọn ngày, chọn giờ thông dụng nhất là Ngọc hạp Thông thư.Ngọc hạp Thông thư liệt kê các sao tốt và xấu theo ngày hàng Can (ở giữa) hàng chi (chung quanh 12 cung) của từng tháng, gồm 12 tờ, mỗi tháng 1 tờ. Có 1 bản kê riêng riêng các sao tốt sao xấu tính theo ngày âm lịch từng tháng và 1 bản kê các sao xếp theo hệ lục thập hoa giáp. Cuốn sách là bản kê các sao tốt, tính chất tốt của từng sao, bản kê sao xấu cũng vậy …

Nếu theo lịch vạn niên Trung quốc thì có 4 loại thần sát ( Niên thần sát: sao vận hành theo năm, Nguyệt thần sát: sao vận hành theo tháng, nhật thần sát: sao vận hành theo ngày và Thời thần sát: sao vận hành theo giờ. Xem trong Ngọc hạp thông thư chỉ ghi 3 niên thần sát: Tuế đức, Thập ác đại bại, Kim thần sát thay đổi theo năm hàng Can (khác với Trung Quốc có đến 30 niên thần sát, trong đó có 10 thần sát trùng với Nguyệt thần sát của Việt Nam). Còn giờ tốt, giờ xấu chủ yếu dựa vào giờ Hoàng Đạo.

Đối chiếu Ngọc hạp thông thư với 1 số tư liệu với một số tư liệu khác như Vạn bảo toàn thư, Tuyển trạch thông thư, Đổng công tuyển trạch nhật, Thần bí trạch cát v.v… chúng tôi đã rút ra được quy luật vận hành của các thần sát, phân loại lập thành các bản sao kê sau đây:

+ Bản kê tính chất sao và quy luật vận hành các sao tốt xếp theo ngày hàng Can, hàng Chi từng tháng âm lịch.+ Bản kê các sao xấu cùng nội dung trên+ Bản kê các sao tốt xấu vận hành theo ngày kết hợp với Can Chi cả năm. + Bản kê các sao tốt xấu vận hành theo ngày âm lịch cả năm và từng mùa, từng tháng

Tuỳ người tuỳ việc để xem lịch, chọn ngày chọn&nbsp giờ– Trước hết xác định tính chất công việc, phạm vi thời gian có thể khởi công và thời gian phải hoàn thành– Xem lịch công: Ngày âm lịch, ngày dương lịch, ngày tuần lễ, ngày can chi, ngày tiết khí– Căn cứ theo ngày âm lịch xem có phạm tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt tận và ngày sóc (đầu tháng) hay ngày dương công kỵ hay không?-&nbsp Xem ngày can chi biết được ngày can chi trong tháng dự định tiến hành công việc có những sao gì tốt, sao gì xấu để biết tính chất và mức độ tốt xấu với từng việc mà cân nhắc quyết định.– Xem ngày đó thuộc trực gì, sao gì Hoàng đạo hay Hắc đạo để cân nhắc thêm– Khi đã chọn được ngày tốt (chỉ tương đối) trước khi xác định lại phải xem ngày đó có hợp với bản mệnh của người chủ sự hay không? (đối chiếu ngày tháng năm can chi với tuổi của chủ sự thuộc hành gì, có tương khắc, tương hình, tương hại hay tương sinh tương hoà tương hợp)– Khi công việc khẩn trương không thể để lỡ thời cơ thì phải vận dụng phép quyền biến (chúng tôi sẽ có mục nó về phần này)– Xem ngày xong nếu muốn chắc chắn hơn thi chọn giờ khởi sự, ngày xấu đã có giờ tốt. Theo Ngọc Hạp thông thư thì chọn giờ chỉ chọn giờ Hoàng Đạo, tránh giờ Hắc đạo là được.

Bảng Kê các sao tốt (Cát tinh nhật thần) phân bổ theo ngày can, ngày chi từng tháng âm lịch

STT

Tên sao

Tính chấttháng

Giêng

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

Tám

Chính

Mười

M.một

Chạp

1

Thiên đức (1)

Tốt mọi việc

Đinh

Thân

Nhâm

Tân

Hợi

Giáp

Quý

Dần

Bính

Ất

Tỵ

Canh

2

Thiên đức hợp

Tốt mọi việc

Nhâm

Đinh

Bính

Dần

Kỷ

Mậu

Hợi

Tân

Canh

Thân

Ất

3

Nguyệt Đức(2)

Tốt mọi việc

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

4

Nguyệt đức hợp

Tốt mọi việc, kỵ tố tụng

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

Tân

Kỷ

Đinh

Ất

5

Thiên hỷ (trực thành)

Tốt mọi việc, nhất là hôn thú

Tuất

Hợi

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

6

Thiên phú (trực mãn)

Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khai trương và an táng

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Sửu

Dần

Mão

7

Thiên Quý

Tốt mọi việc

GiápẤt

GiápẤt

GiápẤt

BínhĐinh

BínhĐinh

BínhĐinh

CanhTân

CanhTân

CanhTân

NhâmQuý

NhâmQuý

NhâmQuý

8

Thiên Xá

Tốt cho tế tự, giải oan, trừ được các sao xấu, chỉ kiêng kỵ động thổ. Nếu gặp trực khai thì rất tốt tức là ngày thiên xá gặp sinh khí

MậuDần

MậuDần

MậuDần

GiápNgọ

&nbsp

GiápNgọ

Mậu Thân

Mậu Thân

Mậu Thân

Giáp Tý

&nbsp

Giáp Tý

9

Sinh khí (trực khai)

Tốt mọi việc, nhất là làm nhà, sửa nhà, động thổ, trồng cây

Sửu

Dần

Mão

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

10

Thiên Phúc

Tốt mọi việc

Kỷ

Mậu

&nbsp

TânQuý

TânNhâm

&nbsp

Ất

Giáp

&nbsp

Đinh

Bính

&nbsp

11

Thiên thành (Ngọc đường Hoàng Đạo)

Tốt mọi việc

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

12

Thiên Quan trùng với Tư mệnh Hoàng Đạo

Tốt mọi việc

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

13

Thiên Mã (Lộc mã) trùng với Bạch hổ: xấu

Tốt cho việc xuất hành, giao dịch, cầu tài lộc

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

14

Thiên tài trùng ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

15

Địa tài trùng ngày Bảo quang Hoàng đạo

Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

16

Nguyệt Tài

Tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, xuất hành, di chuyển, giao dịch

Ngọ

Tỵ

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Ngọ

Tỵ

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

17

Nguyệt Ân

Tốt mọi việc

Bính

Đinh

Canh

Kỷ

Mậu

Tân

Nhâm

Quý

Canh

Ất

Giáp

Tân

18

Nguyệt Không

Tốt cho việc làm nhà, làm gường

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

Nhâm

Canh

Bính

Giáp

19

Minh tinh (trùng với Thiên lao Hắc Đạo- xấu)

Tốt mọi việc

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

20

Thánh tâm

Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự

Hợi

Tỵ

Ngọ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thìn

Tuất

21

Ngũ phú

Tốt mọi việc

Hợi

Dần

Tỵ

Thân

Hợi

Dần

Tỵ

Thân

Hợi

Dần

Tỵ

Thân

22

Lộc khố

Tốt cho việc cầu tài, khai trương, giao dịch

Thìn

Tỵ

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Sửu

Dần

Mão

23

Phúc Sinh

Tốt mọi việc

Dậu

Mão

Tuất

Thìn

Hợi

Tỵ

Ngọ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

24

Cát Khánh

Tốt mọi việc

Dậu

Dần

Hợi

Thìn

Sửu

Ngọ

Mão

Thân

Tỵ

Tuất

Mùi

25

Âm Đức

Tốt mọi việc

Dậu

Mùi

Tỵ

Mão

Sửu

Hợi

Dậu

Mùi

Tỵ

Mão

Sửu

Hợi

26

U Vi tinh

Tốt mọi việc

Hợi

Thìn

Sửu

Ngọ

Mão

Thân

Tỵ

Tuất

Mùi

Dậu

Dần

27

Mãn đức tinh

Tốt mọi việc

Dần

Mùi

Thìn

Dậu

Ngọ

Hợi

Thân

Sửu

Tuất

Mão

Tỵ

28

Kính Tâm

Tốt đối với tang lễ

Mùi

Sửu

Thân

Dần

Dậu

Mão

Tuất

Thìn

Hợi

Tỵ

Ngọ

29

Tuế hợp

Tốt mọi việc

Sửu

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tỵ

Thìn

Mão

Dần

30

Nguyệt giải

Tốt mọi việc

Thân

Thân

Dậu

Dậu

Tuất

Tuất

Hợi

Hợi

Ngọ

Ngọ

Mùi

Mùi

31

Quan nhật

Tốt mọi việc

&nbsp

Mão

&nbsp &nbsp

Ngọ

&nbsp &nbsp

Dậu

&nbsp &nbsp

&nbsp

32

Hoạt điệu

Tốt, nhưng gặp thụ tử thì xấu

Tỵ

Tuất

Mùi

Dậu

Dần

Hợi

Thìn

Sửu

Ngọ

Mão

Thân

33

Giải thần

Tốt cho việc tế tự,tố tụng, gải oan (trừ được các sao xấu)

Thân

Thân

Tuất

Tuất

Dần

Dần

Thìn

Thìn

Ngọ

Ngọ

34

Phổ hộ (Hội hộ)

Tốt mọi việc, làm phúc, giá thú, xuất hành

Thân

Dần

Dậu

Mão

Tuất

Thìn

Hợi

Tỵ

Ngọ

Sửu

Mùi

35

Ích Hậu

&nbsp Tốt mọi việc, nhất là giá thú

Ngọ

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thìn

Tuất

Tỵ

Hợi

36

Tục Thế

&nbsp Tốt mọi việc, nhất là giá thú

Sửu

Mùi

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thìn

Tuất

Tỵ

Hợi

Ngọ

37

Yếu yên (thiên quý)

&nbsp Tốt mọi việc, nhất là giá thú

Dần

Thân

Mão

Dậu

Thìn

Tuất

Tỵ

Hợi

Ngọ

Mùi

Sửu

38

Dịch Mã

Tốt mọi việc, nhất là xuất hành

Thân

Tỵ

Dần

Hợi

Thân

Tỵ

Dần

Hợi

Thân

Tỵ

Dần

Hợi

39

Tam Hợp

Tốt mọi việc

NgọTuất

MùiHợi

ThânTý

DậuSửu

TuấtDần

HợiMão

TýThìn

SửuTỵ

DầnNgọ

MãoMùi

ThìnThân

TỵDậu

40

Lục Hợp

Tốt mọi việc

Hợi

Tuất

Dậu

Thân

Mùi

Ngọ

Tỵ

Thìn

Mão

Dần

Sửu

41

Mẫu Thương

Tốt về cầu tài lộc, khai trương

HợiTý

HợiTý

HợiTý

DầnMão

DầnMão

DầnMão

ThìnSửu

ThìnSửu

ThìnSửu

ThânDậu

ThânDậu

ThânDậu

42

Phúc hậu

Tốt về cầu tài lộc, khai trương

Dần

Dần

Dần

Tỵ

Tỵ

Tỵ

Thân

Thân

Thân

Hợi

Hợi

Hợi

43

Đại Hồng Sa

Tốt mọi việc

Tý Sửu

Tý Sửu

Tý Sửu

ThìnTỵ

ThìnTỵ

ThìnTỵ

NgọMùi

NgọMùi

NgọMùi

ThânTuất

ThânTuất

ThânTuất

44

Dân nhật, thời đức

Tốt mọi việc

Ngọ

Ngọ

Ngọ

Dậu

Dậu

Dậu

Mão

Mão

Mão

45

Hoàng Ân

&nbsp

Tuất

Sửu

Dần

Tỵ

Dậu

Mão

Ngọ

Hợi

Thìn

Thân

Mùi

46

Thanh Long

Hoàng Đạo – Tốt mọi việc

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

Dần

Thìn

Ngọ

Thân

Tuất

46

Minh đường

Hoàng Đạo – Tốt mọi việc

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

46

Kim đường

Hoàng Đạo – Tốt mọi việc

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

46

Ngọc đường

Hoàng Đạo – Tốt mọi việc

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Mùi

Dậu

Hợi

Sửu

Mão

Tỵ

Chú thích: &nbsp (1) Thiên đức: có tài liệu khác sắp xếp theo hàng âm chi theo 2 chu kỳ, khởi từ Tỵ tháng giêng (giống như Địa tài số 15)&nbsp (2) Nguyệt đức: có tài liệu khác xếp theo hàng chi nghịch hành khởi từ Hợi tháng Giêng (giống như Lục Hợp số 40)(trích Tân Việt, Thiều phong. Bàn về lịch vạn niên, Văn hoá dân tộc,Hà Nội,1997)

Xem Tướng Lông Mày La Hán Nam Nữ Đoán Giàu Nghèo Ngayam.com / 2023

Theo nhân tướng học thì tướng lông mày la hán là tướng xấu. Không chỉ ảnh hướng đến vẻ đẹp tổng thể trên gương mặt của chủ nhân. Nó còn mang lại khí sắc xui xẻo trên các phương diện tình cảm, sự nghiệp. Dựa vào tướng lông mày này mà bạn có thể dự đoán phần nào về cuộc sống, vận mệnh sang hèn. Vậy tướng lông mày la hán đàn ông, phụ nữ nói lên điều gì? Mời bạn cùng tham khảo bài viết sau đây.

Lông mày la hán là gì? Đặc điểm nhận biết

Nói về tướng số thì tướng lông mày la hán là tướng xấu nhất. Nó không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể trên gương mặt. Nó còn ảnh hưởng đến vận số, cuộc đời của chủ nhân sở hữu.

Để nhận biết lông mày la hán rất dễ, khi bạn nhìn trực diện. Tướng mày này trông rất đậm và thô, đặc biệt từng sợi lông mày mọc lung tung chỉ ngay ngắn, nề nếp gì cả. Chính vì mọc lung tung nên tổng thể chân mày trông như cụp xuống mắt.

Song đó bề ngang của chân mày khá rộng và hơi uốn cong như các tượng la hán trong các đền chùa. Theo tướng nhân học thì tướng lông mày la hán là tướng mày xấu, tượng trưng cho sự trì trệ, trở ngại và vấp ngã trên tất cả các phương diện của cuộc sống.

Đàn ông lông mày la hán nói lên điều gì?

Những chàng trai sở hữu lông mày la hán thường có tính cách khá yếu đuối và mềm lòng. Lúc nào cũng nhẹ dạ cả tin, chính vì điều này mà họ luôn bị người khác lợi dụng và lừa gạt. Hơn thế nữa, cuộc sống của họ chẳng bao giờ có lý tưởng riêng. Chỉ làm khi người khác yêu cầu hay bắt buộc, do đó con đường sự nghiệp của chàng trai lông mày la hán chỉ đi đến đâu.

Những lúc gặp vấn đề khó khăn, gian khổ, chàng trai luôn tìm cách trốn tránh và chấp nhận sự thất bại. Trong các mối quan hệ giao tiếp, họ chẳng thích tiếp xúc với người lạ. Chàng trai chỉ thích sống hướng nội, đơn lẻ một người. Khoảng trống yên tĩnh là nơi thích hợp và lý tưởng dành cho chàng trai chân mày la hán.

Song nói về tình cảm thì họ luôn che giấu tình cảm của mình. Dù yêu hay không yêu người khác khó mà nhận biết thứ tình yêu này. Chính vì vậy tình cảm yêu đương của chàng trai khá gian truân, rất khó tìm kiếm người bạn tình hợp ý.

Về hậu vận, cuộc sống của chàng trai không được thuận lợi, gia đình bất hòa, có con muộn hoặc thậm chí không có con. Đặc biệt những chàng trai sở hữu chân mày la hán kết hợp với đôi mắt xấu thì cái chết dễ dàng đến với bạn. Thậm chí còn mang lại tai ương, vào tù ra tội khiến cuộc sống đảo lộn, cuộc sống xuất hiện nhiều chuyện buồn, đau thương, sinh ly tử biệt.

Phụ nữ lông mày la hán có ý nghĩa ra sao?

Cuộc đời của người đàn bà sở hữu lông mày la hán khá bất hạnh. Thường họ là người rụt rè, yếu đuối, khả năng chịu đựng rất giỏi. Dù mọi việc trong cuộc sống có gian khổ đến mấy thì họ vẫn chấp nhận và vượt qua.

Về sự nghiệp thì họ luôn cố gắng và giành quyền lợi cho bản thân, tuy nhiên cuộc đời xui xẻo luôn đeo bám họ nên đường thành công đến rất khó khăn. Làm việc gì cũng bị tiểu nhân quấy phá, cản trờ, trăm sự không thành.

Về tình cảm thì cô nàng có lông mày la hán khó tìm kiếm cho mình người bạn đời hợp ý. Không phải vì tính cách quá khó khăn hay đề ra nhiều tiêu chí ở bạn đời nhưng họ vẫn không tìm được mái ấm gia đình. Cuộc sống của người phụ nữ chân mày la hán chỉ quay quẩn 1 mình, không chồng không con. Cuộc sống khá đơn độc và lẻ loi.

Qua bài viết bên trên chắc bạn đã biết rõ tính cách, vận mệnh của người có tướng lông mày la hán rồi phải không. Mỗi người sinh ra sẽ sở hữu cho mình một cặp chân mày khác nhau, không ai giống ai. Dựa vào đặc điểm, hình dáng của tướng lông mày mà bạn dự đoán phần nào vận mệnh giàu nghèo, sang hèn. Hãy tận dụng những cơ hội phía trước mà gặt hái thành công cho bản thân. Chúc quý bạn gặp nhiều may mắn.

Xem Tử Vi 2022 Tuổi Nhâm Tý Sinh Năm 1972 Nam Mạng Ngayam.com / 2023

Tổng quan 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Nh âm Tý: Tuổi 50 – Nam Mạng

Sinh năm: 15/02/1972 đến 02/02/1973

Thuộc mệnh Mộc – Tang Đố Mộc (Gỗ Cây Dâu)

Tướng tinh: Xương con chuột, tướng tinh con heo

Tương sinh với mệnh: Thủy và Hỏa

Tương khắc với mệnh: Kim và Thổ

Sang năm 2021, cuộc sống lẫn sự nghiệp của quý nam NHÂM TÝ có nhiều biến đổi bất ngờ, tốt có xấu có. Quan trọng quý nam đâu rõ đâu là việc mà bản thân nên làm trong năm.

Đặc biệt trong các tháng hạn của năm, quý nam nên cẩn thận và đề phòng nạn tai. Trong tháng xấu, quý nam dễ dàng gặp phải tai nạn từ xe cộ. Nếu không sẽ vướng vào những chuyện buồn, tai tiếng thị phi.

Xem tử vi năm 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

– Thái Tuế năm 2021: Không phạm Thái Tuế

– Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai

– Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu

– Hạn Hoang Ốc năm 2021: Phạm Hoang Ốc – Ngũ Thọ Tử

– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:

11h tới 15h Trưa (giờ địa phương)

Đi về hướng Chính Đông để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây nam để đón Hỷ Thần

Luận giải tử vi 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

1. Sự nghiệp 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Sang năm mới, công việc làm ăn kinh doanh của quý nam NHÂM TÝ gặp nhiều trở ngại và vấp ngã. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thành công như mong đợi. Bởi mỗi hướng đi của quý nam đều gặp phải tiểu nhân quấy phá và cản trở.

Đặc biệt trong năm quý nam không nên chuyển hướng kinh doanh. Cũng không nên mở rộng, phát triển sự nghiệp làm ăn. Thay vào đó hãy giữ nguyên công việc hiện có của bản thân. Đừng nên tham vọng, đặt quá nhiều mục tiêu cho bản thân, không kẻo trèo cao té đau.

2. Tình duyên 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Con đường tình duyên của quý nam NHÂM TÝ không tốt lắm trong năm 2021. Với người đã có gia đình thì cuộc sống gia đạo xảy ra nhiều mâu thuẫn, bất đồng. Tình cảm vợ chồng không hòa hợp bởi sự xuất hiện của người thứ 3.

Riêng những quý nam còn độc thân thì cơ hội tìm người hợp ý không có. Dù được bạn bè, người thân mai mối nhưng cuối cùng cũng chia tay, đường ai nấy đi. Cuộc sống cô đơn sẽ kéo dài đến hết năm 2021.

3. Sức khỏe 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Nói về vấn đề sức khỏe thì trong năm 2021 quý nam NHÂM TÝ gặp nhiều nạn tai nguy hiểm nên sức khỏe không được tốt. Bên cạnh đó tinh thần bất an & lo lắng nên cơ thể thường xuyên mệt mỏi và căng thẳng. Song đó hãy chú ý đến mồm miệng, tránh lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, xung đột với người khác.

4. Tài chính 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Tài chính của quý nam NHÂM TÝ trong năm 2021 cực kỳ khó khăn. Cuộc sống đôi lúc rơi vào tình cảnh bế tắc, túng thiếu. Việc tích góp ngân sách trong năm gần như không có. Cuộc sống trong năm gặp nhiều khó khăn.

Cách giải hạn 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

1. Cúng sao giải hạn 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng

Cúng sao đầu năm là một việc cần thiết mỗi khi Xuân về. Giúp quý bạn rước tài lộc vào nhà, chào đón vận khí tốt lành trong năm. Song đó hãy cúng giải hạn hàng tháng, nhất là các tháng hạn trong năm như tháng 4 và tháng 7 âm. Nên cúng ngày 27 âm lịch và cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 12 ngọn đèn và lạy về hướng Đông làm lễ.

2. Giải hạn 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng theo tuổi hợp

Tuổi hợp với nam mạng NHÂM TÝ: người sinh năm 1988 và 1972. Đây là hai tuổi hợp với quý ông mang lại nhiều may mắn, thành công.

Tuổi kỵ với nam mạng NHÂM TÝ: người sinh năm 1976 và 1990. Hai tuổi kỵ mang lại nhiều phiền phức và nạn tai cho quý nam. Càng tiếp xúc gần với tuổi kỵ, quý bạn càng gặp nhiều chuyện xui xẻo.

3. Giải hạn 2021 tuổi NHÂM TÝ 1972 Nam Mạng theo tháng tốt

Tháng xấu trong năm 2021: tháng 4 và tháng 7 âm lịch. Tháng xấu chủ về chuyện buồn, tai tiếng thị phi. Đặc biệt trong làm ăn, nếu tiến hành trong tháng xấu sớm muộn cũng rước họa vào thân. Tiền của không cánh mà bay.

Tháng tốt trong năm 2021: tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Đây là các tháng tốt nhất để quý nam NHÂM TÝ khởi đầu và phát triển mọi việc. Tháng của niềm vui và tiếng cười.

Qua luận giải tử vi 2021 tuổi NHÂM TÝ sinh năm 1972 Nam Mạng bên trên. Chắc hẳn quý nam đã biết rõ vận khí hung cát trong năm, hãy tận dụng cơ hội may mắn mà tiến hành các dự định của bản thân. Song đó hãy tìm cách hóa giải vận hạn xui xẻo, tránh xa nạn tai nguy hiểm. Mong rằng năm 2021 là một năm tốt lành đem lại nhiều may mắn và thành công cho quý nam NHÂM TÝ 1972.

Xem Tử Vi 2022 Tuổi Giáp Tý Sinh Năm 1984 Nữ Mạng Ngayam.com / 2023

Tổng quan 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Giáp Tý: Tuổi 38 – Nữ Mạng

Sinh năm: 02/02/1984 đến 19/01/ 1985

Thuộc mệnh Kim – Hải trung Kim (Vàng giữa biển)

Tướng tinh: Xương con chuột, tướng tinh con chó sói

Tương sinh với mệnh: Thủy và Thổ

Tương khắc với mệnh: Hỏa và Mộc

Bước sang năm mới, cuộc sống lẫn sự nghiệp của quý nữ GIÁP TÝ khá thuận lợi và hanh thông. Mọi việc trong năm mới khá suôn sẻ, thành công như mong đợi. Đặc biệt trong làm ăn, kinh doanh, quý nữ luôn nhận sự hỗ trợ từ quý nhân. Làm ăn càng thăng tiến, tiền của vật chất đong đầy và rủng rỉnh đầy túi.

Xem tử vi năm 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

– Thái Tuế năm 2021: Không phạm Thái Tuế

– Tam Tai năm 2021: Không phạm Tam Tai

– Tuổi Kim Lâu năm 2021: Không phạm Kim Lâu

– Hạn Hoang Ốc năm 2021: Phạm Hoang Ốc – Ngũ Thọ Tử

– Xuất hành: Ngày mồng 1 tết:

3h tới 7h Sáng (giờ địa phương)

Đi về hướng Chính Đông để nghênh tiếp Tài Thần

Đi về hướng Tây Nam để đón Hỷ Thần

Luận giải tử vi 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

1. Sự nghiệp 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Bước sang năm Tân Sửu 2021, công việc làm ăn của quý nữ GIÁP TÝ khá thuận lợi và hanh thông. May mắn làm ăn tốt nên tiền của mang lại khá đong đầy và rủng rỉnh. Chính vì điều này mà quý nữ trở thành đối thủ cạnh tranh của nhiều người. Làm việc gì cũng bị người khác dòm ngó, cản trở. Thậm chí còn đem lòng ganh ghét, đố kỵ, tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại chuyện làm ăn của quý nữ GIÁP TÝ trong năm mới.

Vì vậy trong năm 2021, quý nữ nên tính toán và cân nhắc kỹ càng. Đừng vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy cố gắng và duy trì những công việc mà bản thân đang nắm giữ. Đừng quá tham vọng, đặt nhiều mục tiêu phấn đấu không kẻo trèo cao té đau.

2. Tình duyên 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Nhắc đến chuyện tình duyên thì sang năm 2021, quý nữ GIÁP TÝ chưa có gia đình thì chuyện tình cảm khá may mắn. Trong năm được nhiều người mai mối, nhiều cơ hội tìm kiếm người hợp ý. Cuối năm quý nữ có tin vui bất ngờ thông báo với gia đình và bạn bè.

Riêng quý nữ GIÁP TÝ đã có gia đình thì cuộc sống hôn nhân khá tốt. Đôi lúc tình cảm vợ chồng buồn vui nhưng mọi chuyện đều vượt qua thành công. Gia đạo trong năm khá tốt, cuộc sống tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

3. Sức khỏe 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Sức khỏe của quý nữ GIÁP TÝ trong năm 2021 khá tốt. Tuy nhiên do gặp phải sao hạn xấu nên trong năm quý nữ gặp nhiều nạn tai bất ngờ. Nhẹ thì xay xát chân tay, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng, cái chết. Song hãy chú ý đến mồm miệng, tránh lời qua tiếng lại dẫn đến xung đột, đánh nhau.

4. Tài chính 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Tài chính của quý nữ GIÁP TÝ trong năm có nhiều thay đổi bất ngờ. Đầu năm thì ít nhưng cuối năm tiền của vào túi rủng rỉnh, đong đầy. Cuộc sống nhìn chung khá thoải mái và sung túc. Tuy nhiên để tránh hao hụt tài chính trong năm mới, quý nữ hãy cất giữ cẩn thận. Đừng tin quá nhiều vào người khác không kẻo tiền của không cánh mà bay.

Cách giải hạn 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

1. Cúng sao giải hạn 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng

Cúng sao đầu năm là việc làm cần thiết nhằm đem lại may mắn và bình an cho bản thân trong năm mới. Song đó để xua tan vận khí xui xẻo, quý nữ nên cúng giải hạn hàng tháng. Nhất là giải hạn các tháng xấu trong năm như tháng 2 và tháng 8. Cúng giải hạn vào ngày 29, lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 15 ngọn đèn hướng Tây làm lễ.

2. Giải hạn 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng theo tuổi hợp

Tuổi hợp với nữ mạng GIÁP TÝ: người sinh năm 1976 và 1968. Hai tuổi may mắn đem lại may mắn và thành công cho quý nữ. Nên tìm kiếm và hợp tác với tuổi hợp, điều này sẽ mang lại nhiều tin vui bất ngờ cho quý nữ trong năm.

Tuổi kỵ với nữ mạng GIÁP TÝ: người sinh năm 1986 và 1994. Hai tuổi đại kỵ mang lại nhiều chuyện buồn và xui xẻo cho quý nữ. Hãy tránh xa tuổi này nếu không sẽ rước họa vào thân.

3. Giải hạn 2021 tuổi GIÁP TÝ 1984 Nữ Mạng theo tháng tốt

Tháng xấu trong năm 2021: tháng 2, tháng 8 (âm lịch). Hai tháng xấu nhất trong năm chủ về những thị phi hoặc chuyện buồn phiền. Hãy đề phòng và tránh xa tháng xấu, nếu không sẽ rước họa vào thân.

Tháng tốt trong năm 2021: tháng 3, tháng 9 (âm lịch). Những tháng tốt nhất trong năm chủ về may mắn, thuận lợi. Đây là thời điểm tốt nhất để quý nữ thực hiện những dự định của bản thân.

Bên trên là phần luận giải tử vi 2021 tuổi GIÁP TÝ sinh năm 1984 Nữ Mạng. Quý nữ tuổi GIÁP TÝ nên xem qua để biết rõ vận khí hung cát trong năm mà mình đối diện. Qua đó hãy lựa chọn hướng đi phù hợp với bản thân. Song tìm cách hóa giải vận hạn xui xẻo, nạn tai nguy hiểm. Tin rằng năm Tân Sửu sẽ là một năm đầy may mắn và thành công dành cho quý nữ GIÁP TÝ 1984.

Bạn đang tìm hiểu tử vi 2020 năm Canh Tý – Tuổi Tý