Xem Tuổi Mở Hàng Cho Tuổi Bính Tý Năm 2023

Làm sao để xem tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý? Muốn chọn tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý thì phải làm thế nào? Đây là những phân vân, thắc mắc của gia chủ tuổi Bính Tý khi muốn tìm kiếm người mởi hàng hợp tuổi $can $chi của mình. Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi đã xây dựng nên công cụ Chọn Người Mở Hàng Khai Trương để giúp quý bạn có thể chọn tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

chọn người mở hàng khai trương bằng cách nhập đầy đủ các thông tin sau

Thông tin về người tuổi 1996

Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý

STT

Tuổi hợp

Điểm đánh giá

Luận giải chi tiết

0

1985 – Ất Sửu

7.5

Tại đây

1

1988 – Mậu Thìn

7.5

Tại đây

2

2023 – Nhâm Dần

7.5

Tại đây

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có thiên can Ất.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có địa chi Sửu.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Ất Sửu trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có thiên can Mậu.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có địa chi Thìn.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Mậu Thìn trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Nhâm Dần sinh năm 2023

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có thiên can Nhâm.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có địa chi Dần.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Nhâm Dần trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Các công cụ xem tuổi khác cho tuổi Bính Tý

Xem Tuổi Mở Hàng Cho Tuổi Bính Tý Năm 2023

Làm sao để xem tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý? Muốn chọn tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý thì phải làm thế nào? Đây là những phân vân, thắc mắc của gia chủ tuổi Bính Tý khi muốn tìm kiếm người mởi hàng hợp tuổi $can $chi của mình. Để giải đáp những thắc mắc này, chúng tôi đã xây dựng nên công cụ Chọn Người Mở Hàng Khai Trương để giúp quý bạn có thể chọn tuổi mở hàng cho tuổi Bính Tý của mình một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

chọn người mở hàng khai trương bằng cách nhập đầy đủ các thông tin sau

Thông tin về người tuổi 1996

Tổng hợp những tuổi hợp làm ăn với tuổi Bính Tý

STT

Tuổi hợp

Điểm đánh giá

Luận giải chi tiết

0

1985 – Ất Sửu

7.5

Tại đây

1

1988 – Mậu Thìn

7.5

Tại đây

2

2023 – Nhâm Dần

7.5

Tại đây

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Ất Sửu sinh năm 1985

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có thiên can Ất.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Ất Sửu có địa chi Sửu.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Ất Sửu

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Ất Sửu trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có thiên can Mậu.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Mậu Thìn có địa chi Thìn.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Mậu Thìn

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Mậu Thìn trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Tuổi Bính Tý hợp làm ăn với tuổi Nhâm Dần sinh năm 2023

Ngũ hành bản mệnh

Theo thiên can

Quý bạn tuổi Bính Tý có thiên can là Bính chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có thiên can Nhâm.

Theo địa chi

Quý bạn tuổi Bính Tý có địa chi là Tý chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Nhâm Dần có địa chi Dần.

Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Nhâm Dần

Quý bạn có thể xem tuổi Bính Tý có hợp với tuổi Nhâm Dần trên các phương diện cuộc sống khác tại bằng công cụ: Xem tuổi Bính Tý hợp với tuổi nào

Các công cụ xem tuổi khác cho tuổi Bính Tý

Chọn Người Mở Hàng Cho Tuổi Bính Tý Năm 2023, Xông Nhà Tuổi 1996

Trong tết Mậu Tuất 2023 này, việc chọn người mở hàng cho tuổi Bính Tý (1996) không những người xông đất mở hàng, chúc tết đầu năm mới mà còn là người đánh dấu thời khắc thao thời của gia đình mà còn giúp gia đình có một năm mới thuận lợi và tốt đẹp. Vì thế chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông đất hợp tuổi mình là một chuyện, chọn thời điểm xông nhà, hay hướng xuất hành cũng cần xem xét.

bình giải tử vi tuổi bính tý 1996 năm 2023 nam mạngXem tử vi năm 2023 tuổi Bính Tý 1996 nữ mạng

Trong bài viết chọn người mở hàng cho tuổi Bính Tý đầu năm 2023, chúng tôi xin được đưa ra các thông tin sau đây:

MỤC LỤC:

Chọn người mở hàng cho tuổi Bính Tý năm 2023:

Chủ nhà tuổi Bính Tý chọn người xông đất thuộc những tuổi sau:

Chọn giờ đẹp mở hàng theo tuổi Bính Tý đầu năm 2023:

Ngoài việc chọn người mở hàng cho tuổi Bính Tý đầu năm 2023, gia chủ tuổi 1996 cũng nên quan tâm tới các giờ đẹp mở hàng hợp tuổi Bính Tý sau:

Ngày mùng 3 tết tuổi 1996 nên chọn giờ mở hàng:

Ngày 18/2/2023 Dương Lịch có giờ đẹp Thìn (7h – 9h), Ngọ (11h – 13h), Mùi (13h – 15h), Tuất (19h – 21h).

Ngày mùng 5 tết tuổi 1996 nên chọn giờ mở hàng:

Ngày 20/2/2023 Dương Lịch có giờ đẹp Mão (5h – 7h), Tỵ (9h – 11h), Thân (15h – 17h), Tuất (19h – 21h).

Ngày mùng 10 tết tuổi 1996 nên chọn giờ mở hàng:

Ngày 25/2/2023 Dương Lịch có giờ đẹp Sửu (1h – 3h), Mão (5h – 7h), Ngọ (11h – 13h), Thân (15h – 17h).

Chọn hướng xuất hành theo tuổi Bính Tý đầu năm 2023:

Ngoài ra, việc chọn hướng xuất hành, hướng xông nhà, xông đất cũng khá quan trọng, chủ nhà tuổi Bính Tý nên lưu ý:

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2023 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2023 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2023 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Xem bói cho người tuổi Bính Tý năm 2023:

thông tin sau đây trả lời cho các câu hỏi: chủ nhà tuổi bính tý chọn người xông đất nào tốt, đem lại may mắn, chọn người mở hàng cho tuổi bính tý trong năm 2023, và những lưu ý khi chọn tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1996 . mong rằng, sau khi xem các thông tin về bài viết về gia chủ tuổi 1996 chọn người xông đất, tuổi hợp xông nhà tuổi bính tý quý bạn đọc sẽ có một năm mới an khang thịnh vương. xin cảm ơn.

Bạn Có Đang Hiểu Đúng Cách Xem Tuổi Bính Tý Mở Hàng Ngày Nào

1. Tầm quan trọng của việc hiểu biết tuổi Bính Tý mở hàng ngày nào thì tốt

Những người sinh năm 1996 Bính Tý nghĩ rằng việc xem ngày khai trương tuổi Bính Tý và kiếm tìm ngày tốt, hoàng đạo và hợp mệnh của chủ nhà hàng có vai trò cực lớn, nó cũng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc làm ăn buôn bán sau này.

Việc biết tuổi Bính Tý khai trương ngày nào tốt không những giúp ích trong ngày mở cửa hàng mà còn những ngày về sau của nhà hàng.

Một khi bắt đầu buôn bán phạm ngày không hợp rất có khả năng sẽ đem lại những vận đen không thể lường trước được.

Trong làm ăn buôn bán, việc lựa ngày mở hàng rất rất cần thiết. Nếu lựa chọn được những ngày giờ tốt thì việc làm ăn của bạn sẽ rất thuận lợi.

2. Những điểm cần lưu ý quyết định tuổi Bính Tý mở hàng ngày nào thì tốt

việc kinh doanh là hoạt động không hề đơn giản và có nhiều thay đổi, nhiều quy tắc thực tế.

Công việc xem tuổi Bính Tý khai trương ngày nào tốt chỉ là một trong các yếu tố đặc biệt trong rất nhiều yếu tố mà thôi.

Khi chúng ta đã ra quyết định chọn một ngày, ngoài các phương diện Tứ trụ, Kinh dịch, Bành Tổ kỵ nhật, Khổng Minh lục diệu, … các bạn cần lưu ý những phương diện sau:

– Ngày khai trương tuổi Bính Tý 1996 mà chúng ta muốn thời tiết có gây nên điều gì đến những hoạt động kinh doanh đầu tiên hay là không. Khi ngày đó thời tiết không tốt gây nhiều khó khăn cho các bạn, hãy lựa chọn ngày khác.

– Tìm ngày tốt khai trương tuổi Bính Tý xong vẫn phải chọn nhưng ngày có ích lợi cho hoạt động làm ăn. Chẳng hạn mọi người khai trương gian hàng bán quần áo, phải lựa chọn một ngày đẹp rơi vào thời gian mua sắm đông đúc như cuối tuần.

– Một số sự kiện quan trọng mà bạn chẳng thể thực hiện được vào ngày ấy, các bạn hãy ưu tiên công việc trước. Dù ngày đó không đẹp thì nhất định phải lấy được giờ tốt để định Cát Hung có lợi cho mình là được.

3. Tuổi Bính Tý mở hàng ngày nào?

Chọn Tuổi Mở Hàng Cho Tuổi Giáp Tý Năm 2023 Chính Xác 100%

CHIÊM NGHIỆM XEM TUỔI MỞ HÀNG NĂM 2023 CHO TUỔI GIÁP TÝ SINH NĂM (1984) Xem tuổi xông nhà năm 2023 cho tuổi Giáp Tý 1984 [CHÍNH XÁC NHẤT]

Theo Tử Vi 2023 Phong Thủy Số thì việc quan tâm lựa chọn người mở hàng hợp tuổi Giáp Tý 1984 là cực kỳ quan trọng. Bởi người ta quan niệm rằng, nếu chọn được người hợp tuổi đến mở hàng khai xuân đầu năm thì gia chủ tuổi Tý 1984 sẽ gặp nhiều May Mắn – Suôn Sẻ – Hanh Thông Tài Vận, nó có ý nghĩa tạo nên sự mở đầu tốt đẹp cho cả năm 2023 Kỷ Hợi. Vì Vậy, trong bài viết này tôi – Phong Thủy Duy Linh sẽ luận chi tiết Xem tuổi mở hàng đầu năm 2023 cho tuổi Giáp tý 1984 cũng như chọn tuổi mở hàng cho tuổi Giáp tý năm 2023 Kỷ Hợi.

Chủ nhà tuổi Giáp Tý chọn người mở hàng năm 2023 thì nên tránh các tuổi Đại Kỵ

1. Tuổi Mậu Ngọ 1978

2. Tuổi Canh Ngọ 1990

3. Tuổi Tân Mùi 1991

4. Tuổi Kỷ Tỵ 1989

5. Tuổi Ất Tỵ 1965

Ngũ hành

6. Tuổi Mậu Thân 1968

Những tuổi trên hầu hết đều tương khắc với tuổi Giáp tý năm 2023 về ngũ hành nạp âm, ngũ hành thiên can, hình – xung – hại về địa chi so với tuổi gia chủ và lưu niên Thái Tuế năm Kỷ Hợi nên không tốt đối với việc mở hàng đầu năm 2023 Kỷ Hợi.

Thiên can

– Tuổi Giáp Tý ngũ hành nạp âm bản mệnh là Hải Trung Kim tương sinh nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn (2 điểm)

– Nạp âm Trường Lưu Thủy của tuổi Nhâm Thìn tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Địa chi

– Can Nhâm thuộc hành Thủy tương sinh can Giáp thuộc hành Mộc (2 điểm)

– Can Kỷ thuộc hành Thổ khắc can Nhâm thuộc hành Thủy (0 điểm)

Ngũ hành

– Chi Thìn và chi Tý tam hợp (2 điểm)

– Chi Thìn và chi Hợi không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

Thiên can

– Tuổi Bính Thìn nạp âm là Sa Trung Thổ tương sinh nạp âm Hải Trung Kim của tuổi gia chủ (2 điểm)

– Nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc khắc nạp âm Sa Trung Thổ của tuổi Bính Thìn (0 điểm)

Địa chi

– Can Giáp thuộc hành Mộc tương sinh can Bính thuộc hành Hỏa (2 điểm)

– Can Bính thuộc hành Hỏa tương sinh can Kỷ thuộc hành Thổ (2 điểm)

– Chi Thìn và chi Tý tam hợp (2 điểm)

– Chi Thìn và chi Hợi không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

Chủ đề dành riêng cho tuổi giáp tý 1984

Ngũ hành

Xem tử vi tuổi giáp tý năm 2023 nam mạng

Xem tử vi tuổi giáp tý năm 2023 nữ mạng

Thiên can

– Tuổi Giáp Tý nạp âm là Hải Trung Kim tương sinh nạp âm Tuyền Trung Thủy của tuổi Giáp Thân (2 điểm)

– Nạp âm Tuyền Trung Thủy của tuổi Giáp Thân tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Địa chi

– Can Giáp đều thuộc hành Mộc, tương hòa (1 điểm)

– Can Giáp hợp hóa với can Kỷ (2 điểm)

Ngũ hành

– Chi Thân tam hợp với chi Tý (2 điểm)

– Chi Thân hình hại với chi Hợi (0 điểm)

Thiên can

– Tuổi Bính Thân nạp âm là Sơn Hạ Hỏa khắc nạp âm Hải Trung Kim của tuổi gia chủ (0 điểm)

– Nạp âm của năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc tương sinh nạp âm Sơn Hạ Hỏa của tuổi Bính Thân (2 điểm)

Địa chi

– Can Giáp thuộc hành Mộc tương sinh can Bính thuộc hành Hỏa (2 điểm)

– Can Bính thuộc hành Hỏa tương sinh can Kỷ thuộc hành Thổ (2 điểm)

Ngũ hành

– Chi Thân và chi Tý tam hợp (2 điểm)

– Chi Thân và chi Hợi hình hại (0 điểm)

Thiên can

– Tuổi Kỷ Sửu nạp âm là Tích Lịch Hỏa khắc nạp âm Hải Trung Kim của tuổi gia chủ (0 điểm)

– Nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc tương sinh nạp âm Tích Lịch Hỏa của tuổi Kỷ Sửu (2 điểm)

Địa chi

– Can Giáp và can Kỷ hợp hóa (2 điểm)

– Can Kỷ đồng hành Thổ, tương hòa (1 điểm)

Đây là tuổi cực tốt để chọn tuổi mở hàng cho tuổi Giáp Tý năm 2023 điểm tốt 8/12 điểm Ngũ hành

– Chi Sửu nhị hợp với chi Tý (2 điểm)

– Chi Sửu và chi Hợi không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

Thiên can

– Tuổi Giáp Tý nạp âm là Hải Trung Kim tương sinh nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Đinh Sửu (2 điểm)

– Nạp âm Giản Hạ Thủy của tuổi Đinh Sửu tương sinh nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi (2 điểm)

Địa chi

– Can Giáp thuộc hành Mộc tương sinh can Đinh thuộc hành Hỏa (2 điểm)

– Can Đinh thuộc hành Hỏa tương sinh can Kỷ thuộc hành Thổ (2 điểm)

– Chi Sửu và chi Tý nhị hợp (2 điểm)

Ngũ hành

– Chi Sửu và chi Hợi không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

Đặc Biệt: Trúng số động đắc nhờ chọn sim hợp tuổi, vậy quý bạn sinh năm 1984 đã biết tuổi TÝ hợp phong thủy số điện thoại nào chưa, nếu chưa vào đây tra cứu: [ SIM PHONG THỦY HỢP TUỔI 1984 ]

Thiên can

– Tuổi Mậu Dần nạp âm là Thành Đầu Thổ tương sinh nạp âm Hải Trung Kim của tuổi gia chủ (2 điểm)

– Nạp âm Bình Địa Mộc của năm Kỷ Hợi khắc nạp âm Thành Đầu Thổ của tuổi Mậu Dần (0 điểm)

Địa chi

– Can Giáp thuộc hành Mộc khắc can Mậu thuộc hành Thổ (0 điểm)

– Can Mậu và can Kỷ đều thuộc hành Thổ, tương hòa (1 điểm)

Ngũ hành

– Chi Dần và chi Hợi nhị hợp (2 điểm)

– Chi Dần và chi Tý không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

Thiên can

– Nạp âm tuổi Bính Dần là Lư Trung Hỏa khắc nạp âm Hải Trung Kim của tuổi gia chủ (0 điểm)

– Nạp âm năm Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc tương sinh nạp âm Lư Trung Hỏa của tuổi Bính Dần (2 điểm)

Địa chi

– Can Giáp thuộc hành Mộc tương sinh can Bính thuộc hành Hỏa (2 điểm)

– Can Bính thuộc hành Hỏa tương sinh can Kỷ thuộc hành Thổ (2 điểm)

– Chi Dần và chi Hợi nhị hợp (2 điểm)

– Chi Dần và chi Tý không có sự hình xung khắc hại (1 điểm)

– Ngày tốt khai trương, mở hàng đầu năm 2023

Chọn ngày đẹp mởi hàng khai xuân đầu năm 2023 cho tuổi Giáp Tý

Ghi chú: trong bài viết này thầy Phong Thủy Duy Linh đã nói chi tiết về Chọn tuổi mởi hàng đầu năm 2023 cho gia chủ sinh năm 1984 giáp tý . Do đó, nếu quý vị muốn xem thầy luận giải thêm về tử vi tuổi 1984 giáp tý cho cả nam và nữ mạng về Vợ Chồng, Làm Ăn, Vận Mệnh năm 2023, Sức khỏe, Công Danh Sự Nghiệp… thì có thể tra cứu tại TỬ VI 2023 CỦA 12 CON GIÁP PHONG THỦY SỐ .

Ngày mùng 2 Tết – ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tỵ – Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 4 Tết – ngày Thanh Long Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Tý – Sửu – Mão – Ngọ – Thân – Dậu

Ngày mùng 5 Tết – ngày Minh Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Mão – Tỵ – Thân – Tuất – Hợi

Ngày mùng 8 Tết – ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Dần – Thìn – Tỵ – Thân – Dậu – Hợi

Ngày mùng 9 Tết – ngày Kim Đường Hoàng Đạo

+ Giờ Hoàng Đạo: Sửu – Thìn – Ngọ – Mùi – Tuất – Hợi

– Phương vị tốt: Trung tâm đô hội, phát triển sầm uất của địa phương, hướng Tây Bắc, Tây và Đông. Các hướng tốt được tôi tham khảo tại công cụ Chọn ngày đẹp xuất hành đầu năm 2023.

– Phương vị xấu: Tây Nam, Đông Bắc và Đông Nam